Haittaavat mainostelineet kerätään pois

18.12.2015 11:58

Jalankulkua haittaavat mainostelineet poistetaan jatkossa kaikkialta Helsingistä. Rakennusviraston loppusyksystä järjestämä kokeilu oli onnistunut ja saa jatkoa.

Ydinkeskustan alueella tehdyssä kokeilussa jaettiin huomautuslappuja mainostelineille, jotka oli sijoitettu esteettömyyden kannalta haitallisesti. Jos telinettä ei siirretty huomautuksen jälkeen, se poistettiin ja vietiin säilytykseen. Kokeilun aikana jaettiin noin 100 huomautusta, joiden jälkeen lähes aina omistaja siirsi telineen – kaikkiaan kaduilta poistettiin vain kahdeksan mainostelinettä.

Kaupunki laajentaa toimintaa seuraavaksi koko Helsinkiin. Erityistarkkailussa ovat vilkkaat kadut, joissa liikkuu paljon jalankulkijoita. Väärin sijoitettu mainosteline voi olla vaaraksi esimerkiksi näkövammaisille. Jalkakäytävälle täytyy jäädä myös riittävästi tilaa muun muassa lastenvaunuille tai pyörätuolille.

Helsinki on antanut ohjeeksi, että mainosteline saa ulottua korkeintaan 0,8 metrin etäisyydelle liikkeen seinästä. Lisäksi jalkakäytävälle on jätettävä vapaata tilaa vähintään 1,5 metriä.

Edellinen tiedote aiheesta
Ohjeet mainostelineiden sijoittamiseen

Lisätiedot:
lakimies Jussi Puutio, rakennusvirasto, p. 09 310 38656

JAA