Kuvaaja Ossi Pietiläinen

Uusi pelastusasema käyttöön Helsingin Konalassa – taustalla toimintavalmiuden parantaminen

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastus- ja ensihoitoyksiköt tavoittavat kohteet nyt nopeammin Länsi-, Luoteis- ja Pohjois-Helsingissä, kun Konalan pelastusasema aloittaa toiminnan Vihdintien ja Kehä 1:n kainalossa Muonamiehentiellä.

Uudella Konalan pelastusasemalla toimii pelastusyksikkö ja perustason ensihoitoyksikkö sekä CBRNE-erikoisyksikkö. Aseman henkilöstö on erikoiskoulutettu toimimaan kemiallisten, biologisten ja radioaktiivisten aineiden aiheuttamissa tilanteissa sekä ydin- ja räjähdeonnettomuuksissa. Asema on suunniteltu ja rakennettu pelastuslaitoksen tarpeisiin, ja siellä toteutetaan puhdas pelastusasema
-toimintamallia, jossa likaiset varusteet ja kalusto voidaan pestä ja huoltaa erillisissä tiloissa.

”Olemme aktiivisesti kehittäneet toimintavalmiuttamme kaupungin pohjoisissa osissa, jotta pelastustoiminnan toimintavalmiusaika saadaan tavoitellulle tasolle. Käynnissä on mittava kymmenen vuoden projekti, jossa rakennetaan neljä pelastusasemaa ja kahdesta kolmeen kevytasemaa”, kertoi pelastuskomentaja Jani Pitkänen aseman avajaisissa.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos varmistaa uusien pelastusasemien rakentamisella Etelä-Suomen aluehallintoviraston edellyttämän palvelutason alueilla, joissa on havaittu puutteita. Uusista asemista ensimmäinen otettiin käyttöön Konalassa. Muut uudet pelastusasemat ovat suunnitteilla ja rakenteilla Kontulaan, Tapanilaan ja Vuosaareen.

Helsingin apulaispormestari Daniel Sazonov nosti avajaispuheessaan esiin alaa uhkaavan vakavan pelastajapulan: ”Meidän on varmistettava riittävä henkilöstö, jotta nämä uudetkin asemat pyörivät. Tarvitsemme vahvaa koulutusta, jossa tunnistetaan tämän kaupungin erityistarpeet. Helsinki tekee osansa ja panostaa asemaverkon uudistamiseen kymmeniä miljoonia euroja. Erittäin tärkeä päätös on, että valtiovallalta on toimilupa Helsingin pelastuskoululle. Nyt pitää vielä varmistaa rahoitus tässä yhteisessä asiassa, jossa tarvitsemme valtiovallan tukea.”

”Pelastusasemien suunnittelua tehdään osana kaupunkisuunnittelua ja työ vaatii sujuvaa yhteistyötä kaupungin sisällä. Asemien sijainti on vain yksi osa toimintaedellytysten varmistamista, muita tärkeitä toimintavalmiusaikoihin vaikuttavia asioita ovat muun muassa alueen liikennejärjestelyt ja katusuunnittelu, sanoo Jani Pitkänen.