Ilotulitus Töölönlahdella.

Uudenvuoden ilotulitteiden myyntiä valvotaan ja käyttöä rajoitetaan Helsingissä

Helsingin kaupungin pelastuslaitos valvoo Helsingissä kaikkia ilotulitteiden myyntipisteitä niiden sallittuna myyntiaikana 27.–31.12.2017. Valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota varastoinnin ja järjestelyiden turvallisuuteen sekä siihen, että ilotulitteita ei luovuteta alle 18-vuotiaille eikä päihtyneille.

Myyntiluvan saaneiden ilotulitteiden ja paukkupommien käyttö on luvallista niiden käyttöohjeiden mukaisesti 31.12.2017 klo 18.00 – 1.1.2018 klo 02.00 välisenä aikana sallituilla alueilla. Ilotulitteiden aiheuttaman onnettomuus- ja loukkaantumisvaaran vuoksi pelastuslaitos rajoittaa niiden käyttöä alueellisesti. Alueelliset rajoitukset eivät koske uuden vuoden vastaanottotilaisuuksiin liittyviä ilotulitusnäytöksiä, joista on tehty asianmukainen ilmoitus poliisille ja muille viranomaisille sekä saatu lupa niiden toteuttamiseen.

Ilotulitteiden ja paukkupommien käyttö on kielletty 31.12.2017 klo 18.00–1.1.2018 klo 02.00 välisenä aikana Helsingissä seuraavilla alueilla:

 • Ydinkeskustan alue mukaan lukien seuraavat katualueet: Yliopistokatu – Mikonkatu - Rautatientori - Asema- ja Elielinaukio – Postikuja –Mannerheiminaukio – Paasikivenaukio – Salomonkatu – Narinkkatori – Simonkatu – Mannerheimintie – Erottaja – Eteläesplanadi – Kauppatori – Mariankatu – Aleksanterinkatu – Senaatintori
 • Puistot: Sinerbrychoffin puisto, Kaisaniemi, Kaivopuisto ja Vanha kirkkopuisto (ns. Ruttopuisto)
 • Ostoskeskukset: Oulunkylä, Ylä-Malmin tori, Pihlajamäki, Kontula, Itäkeskuksen kauppakeskus ja Tallinnanaukio
 • Torit: Ala-Malmin tori, Töölöntori, Maatullinaukio, Hakaniemien tori ja Kannelmäen Sitratori
 • Muut alueet: Kannelmäen Sitratorin, Nuorisotalon ja Kannelmäen asema-alueet, Malminkartanon aukio ja Malminkartanon asema-alueet, Vaasanaukion alue, Ympyrätalon alue sekä Helsingin Kauppahallin tausta-alue pysäköintialueineen

Muilla kuin edellä mainituilla Helsingin kaupungin alueilla ilotulitteiden käyttö on sallittu 31.12.2017 klo 18.00 – 1.1.2018 klo 02.00 välisenä aikana seuraavat turvallisuusseikat huomioiden:

 • Ilotulitteita ei saa luovuttaa käyttöön alle 18-vuotiaille tai päihtyneille.
 • Ilotulitteiden käytössä tulee noudattaa niiden käyttöohjeita sekä riittävää varovaisuutta vahinkojen ehkäisemiseksi.
 • Suojalasien käyttö on ilotulitteiden ampujalle lain nojalla pakollista ja suositeltavaa kaikille ilotulitusta seuraaville.
 • Ilotulitteet ammutaan avoimella paikalla suunnattuna pois päin ihmisistä, asutuksista ja ajoneuvoista.
 • Käyttäjä on velvollinen siistimään ilotulitteista aiheutuneet jätteet.
 • Ilotulitteiden käyttäjä on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot.
 • Punaisten hätärakettien sekä ampuma-aseiden käyttö ilotulitukseen on ehdottomasti kielletty.

Linkki Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ilotulitusohjeet turvallisen ilotulituksen toteuttamiseksi http://ilotulitus.info/

Tuoreutettu 29.12.