Palomies sammuttamassa paloa.

Uudenmaan pelastuslaitosten riskianalyysi luettavissa verkossa

Helsinkin ja Uudenmaan alueen pelastuslaitokset (HIKLU-alue) aloittivat vuonna 2018 yhteisen riskianalyysin valmistelun pelastusjohtajien päätöksellä. Tavoitteena oli luoda yhteisiin periaatteisiin nojaava Uudenmaan alueen kattava yhteinen riskikuva, jonka pohjalta voitaisiin tehdä yhdenmukaiset palvelutasopäätökset Helsinkin ja Uudenmaan alueen pelastuslaitoksille. Laitosten uudet palvelutasopäätökset tulivat voimaan vuoden 2021 alusta.

Uudenmaan riskianalyysin valmistelutyön pohjana toimivat kansalliset suuntaviivat ja ministeriön antamat ohjeet muun muassa toimintavalmiuden suunnittelemisesta. Riskianalyysiä haluttiin myös kehittää kokonaisvaltaisesti. Riskianalyysi kuvaa kattavasti Uudenmaan pelastuslaitosten toimintaympäristöä ja siinä havaittuja muutosvoimia. Riskianalyysissä esitetään toimintaympäristön keskeiset uhat ja riskit, pelastuslaitoksilla käytettävissä olevat riskienhallinnan keinot ja erityisosaaminen, sekä millainen laitosten suorituskyky on suhteessa tunnistettuihin uhkiin ja riskeihin. Uudenmaan riskianalyysi on saanut paljon kiitosta niin muilta pelastuslaitoksilta, sisäministeriöltä kuin aluehallintovirastoltakin.

Voit lukea Helsingin ja Uudenmaan alueen pelastuslaitosten yhteisen riskianalyysin täältä.