Turvallisuus esille taloyhtiöiden yhtiökokouksissa

Kevät on taloyhtiöiden yhtiökokousten aikaa. Siellä tarkastellaan taloyhtiöiden toiminnan kannalta niiden tärkeimpiä asioita. Esityslistalla ovat niin toteutunut talous ja toiminta kuin myös suunnitelmat seuraaville vuosille. Pitäisikö esityslistalla olla myös arvio taloyhtiön turvallisuudesta ja suunnitelma sen kehittämisestä? Näin ei useinkaan ole, mutta se olisi suositeltavaa. Mikäli se ei vielä ole taloyhtiön pysyvänä käytäntönä, siitä olisi hyvä keskustella tämän kevään yhtiökokouksessa.

Pelastuslaki ja –asetus edellyttävät pelastussuunnitelmaa asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuntoa. Laki on kuitenkin vain minimi ja paremmin voi aina tehdä, joten omat asumiseen liittyvät riskit kannattaa aina tunnistaa ja ottaa haltuun, olipa asumismuoto mikä tahansa. Pelastussuunnitelma on asumisturvallisuuden tärkein väline riskien hallitsemiseksi. Siinä määritellään asumisen keskeiset turvallisuusasiat ja toimintaohjeet. Ohjeet pelastussuunnitelman laatimiseen löydät pelastuslaitoksen verkkosivuilta.

Helsingin pelastuslaitos on laatinut taloyhtiöille asuintalojen omavalvontamenettelyn, jonka avulla asumisen turvallisuusriskien tunnistaminen, ehkäisy ja varautuminen on tehty helpoksi. Menettelyyn voit tutustua asuintalojen omavalvonnan verkkosivuilla, josta löytyvät ohjeet kerros-, rivi- ja omakotitalojen turvallisuuden kehittämiseen.

Oleellista taloyhtiön vaikuttavassa turvallisuustyössä ja hyvän asumisturvallisuuden aikaansaamisessa on asukkaiden yhdessä tekeminen, systemaattisuus ja jatkuvuus. Pelastuslaitoksen asiantuntijat ohjaavat, tukevat ja valvovat asumisturvallisuuden kehittämistä sekä palvelevat ongelmatilanteissa. Osaamista turvallisuustyöhön saa Helsingissä muun muassa Helsingin pelastusliitosta sekä Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiristä.

 

Linkit tekstissä mainittuihin lähteisiin