Turvallista juhannusta - metsäpalovaroitus estää kokot

Juhannus on monista muista juhlapäivistä poiketen yleensä varsin rauhallinen Helsingissä. Siihen liittyy kuitenkin riskejä, jotka on hyvä tiedostaa ja ottaa huomioon onnettomuuksien ja tapaturmien ehkäisemiseksi. Seuraavaksi katsaus tyypillisimpiin vaaratilanteisiin ja niiden hallintaan.

Avotulen teko on kielletty

Voimassa olevan säätiedotuksen mukaan Helsingin alueella on juhannusaattona metsäpalovaroitus, joka estää avotulen teon. Avotuleksi katsotaan kaikki tulen käyttö, josta tuli voi päästä leviämään maapohjan tai kipinöinnin kautta, kuten esimerkiksi nuotiot, kokot ja kertakäyttögrillit. Varoituksen aikana tulenteko on sallittu ainoastaan rakennusten tulisijoissa sekä erityistä varovaisuutta noudattaen maapohjasta eristetyissä grilleissä, joista tuli ei pääse leviämään myöskään kipinöinnin vuoksi. Silloin, kun avotulen teko on sallittu, tarvitaan siihen maanomistajan lupa. Sytyttäjä on aina vastuussa tulenteon turvallisuudesta.  

Tieliikenneturvallisuus

Juhannuksen viettoon liittyy usein siirtyminen mökeille ja muille juhlapaikoille. Runsas liikenne ja turha kiire altistavat osaltaan onnettomuuksille. Jos mahdollista, kannattaa matka suunnitella vähemmän ruuhkaiseen ajankohtaan ja reitille, johon saa apua Traffic Management Finlandin Liikennetilanne verkkosivuilta. Myös ajoneuvo on syytä tarkastaa ennen matkalle lähtöä. Liikennevirran mukana ajaminen, turhien ohitusten välttäminen ja riittävän turvavälin pitäminen sekä puhelimen käytön välttäminen ajaessa ovat keskeisiä liikenneonnettomuuksia ehkäiseviä toimenpiteitä. Väsyneenä tai päihtyneenä ajaminen ovat tyypillisiä onnettomuuksiin johtavia tekijöitä.

Vesiturvallisuus

Juhannusta juhlitaan usein veden äärellä, joka altistaa hukkumisonnettomuuksille. Tyypillisiä hukkumiselle altistavia tekijöitä ovat muun muassa liiallinen alkoholin käyttö, puutteellinen varustautuminen, heikko henkilökohtainen toimintakyky ja uimataito sekä lasten jättäminen valvomatta veden äärellä. Veneellä liikuttaessa tulee huomioida, että avun saaminen järven selälle tai merelle kestää huomattavasti pidempään kuin maalla. Näin ollen aluksen tulee olla moitteettomassa kunnossa ja merimiestaidot hallussa sekä pelastusliivit aina päällä. Hyviä ohjeita vesiturvallisuuteen saat Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton verkkosivuilta. Mikäli joudut merihätään saat avun meripelastuksen hälytysnumerosta 0294 1000 tai hätänumerosta 112.

Majoittuminen

Olipa majoituspaikka oma mökki tai muu paikka on syytä varmistaa sen turvallisuus. Turvallisuuden kannalta keskeisiä asioita ovat nestekaasulaitteiden turvallisuus sekä tulisijojen ja poistumisteiden toimivuus tulipalotilanteissa. Palovaroitin on lakimääräinen turvalaite kaikissa majoitustiloissa, joka varoittaa tulipalotilanteissa ja antaa aikaa pelastautumiseen. Mikäli majoituspaikassa käytetään tulisijaa tai nestekaasulaitteita suosittelemme myös häkävaroittimen käyttöä.

Kun otat turvallisuuden ennalta huomioon, voit nauttia juhannuksesta enemmän. Hätätilanteen varalta kannattaa ladata puhelimeen 112 Suomi-sovellus, jonka kautta soitettu hätäilmoitus välittä paikkatietosi hätäkeskukseen. Jos et voi käyttää sovellutusta selvitä etukäteen juhla- ja majoituspaikkasi osoite, jotta voit saada mahdollisimman nopean avun hätätilanteessa.

Turvallista juhannusta toivottaen!


JAA