Teethän lapsille ja nuorille turvallisen koulutien

Koulut alkavat Helsingissä torstaina 8.8.2019 ja sen myötä lapset ja nuoret palaavat liikenteeseen. Monessa perheessä harjoitellaankin parhaillaan tulevien ekaluokkalaisen kanssa turvallista koulutietä. Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi suosittelemme turvallisuusasioiden läpikäymistä myös kaikkien vanhempien koululaisten kanssa, sillä liikenne on lasten ja nuorten merkittävin tapaturmien aiheuttaja.

Erityisen haasteellista liikenteessä kulkeminen on pienille alle kouluikäisille ja koulunsa aloittaville lapsille, joille tilanne ja ympäristö ovat aivan uusia sekä vaikeasti hahmotettava ja hallittava. Heidän oppiminen turvalliseen toimintatapaan vaatii vanhempien ja lähipiirin sekä meidän kaikkien liikenteessä toimivien huomioita, tukea ja esimerkkiä. Suurimmassa riskissä onnettomuuksien esiintyvyyden perusteella ovat kuitenkin 15–24-vuotiaat pojat, joiden liikennekuolleisuus ja hoitokerrat sairaalassa ovat muita ikäryhmiä ja tyttöjä selvästi korkeammat.

Liikenneonnettomuuksien välttäminen edellyttää lasten aktiivista ohjausta turvalliseen liikennekäyttäytymiseen niin kodeissa kuin kouluissakin. Pelastuslaitos suosittelee, että turvallista koulumatkaa harjoitellaan kaikkien koululaisten kanssa, niin pitkään kunnes se sujuu ja tuntuu lapsesta turvalliselta. Kouluvuoden aikana turvallisuusasioita on syytä kerrata säännöllisesti, erityisesti kelien muuttuessa ja päivien lyhetessä sekä pidempien lomien jälkeen. Vastaavasti nuorten kanssa on tärkeää keskustella liikenteen riskeistä ja niiden hallinnasta. Polkupyörien ja mopojen sekä muiden liikkumisvälineiden toimivuus tulee tarkastaa ja huoltaa sekä varustaa koululaiset heijastimilla, turvaliiveillä ja kypärillä.

Liikenteen suurin riskitekijä eivät kuitenkaan ole lapset, vaan aikuiset. Huono liikennekäyttäytyminen on valitettavan yleistä ja tuottaa paljon vaaratilanteita sekä huonoa esimerkkiä. Vakavien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien taustalta löytyykin tyypillisesti ylinopeuksia, suojatien ja liikennevalojen huomiotta jättämistä sekä kännyköiden käyttöä ja turvalaitteiden käytön laiminlyöntiä. Siksi toivommekin, että myös jokainen aikuinen arvioisi omaa toimintatapaa liikenteessä ja pyrkisi käyttäytymään turvallisemmin. Tämän syksyn osalta kaikki koulutiellä tapahtuvat onnettomuudet ovat vielä estettävissä, joten olethan osaltasi mukana tekemässä turvallista koulutietä lapsille ja nuorille.

JAA