Tee juhannuskokko turvallisesti

Poikkeuksellisen pitkän kuivan jakson jälkeen saadut sateet saattavat mahdollistaa juhannuskokkojen ja avotulen teon. Vaikka metsäpalovaroitus onkin poistettu nyt monilta alueilta, voidaan ne joutua palauttamaan, jos kuivuus jatkuu. Saadut sademäärät ovat olleet varsin vähäisiä, joten vaikka alueella ei olisikaan metsäpalovaroitusta tulee avotulen kanssa olla nyt erityisen varovainen.

Varmista aina, kun suunnittelet avotulen tekoa, että alueella ei ole ruohikko- tai metsäpalovaroitusta. Varoitusten voimassa ollessa avotulenteko on kielletty. Tiedot varoituksista löydät Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta osoitteesta ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset.

Valitse kokolle turvallinen paikka, jossa on palamaton tasainen alusta sekä riittävä etäisyys ihmisiin, rakennuksiin, palavaan maastoon ja puihin. Hiekka- tai sora-alusta sopivat tähän tarkoitukseen parhaiten. Ota huomioon myös tuulen voimakkuus ja suunta, sillä se siirtää tehokkaasti lämpöä ja kipinöitä pitkiäkin matkoja sekä voi näin aiheuttaa tulipalon syttymisen.

Avotulen tekeminen vaatii aina maanomistajan luvan, joten se tulee hankkia ennen kokon pystyttämistä ja sytyttämistä. Vastaavasti jos olet luvan antajana, niin varmista, että tulentekopaikka on turvallinen ja avotulta käytetään vastuullisesti.

Älä tee kokosta liian isoa, vaan suhteuta se käytettävissä olevaan tilaan ja ympäristöön. Polta kokossa vain puhdasta käsittelemätöntä ja kuivaa puuta.

Varaudu palon leviämisen estämiseen kastelemalla kokon ympäristö huolellisesti ja varaa alkusammutusvälineet käytettäväksi. Vesi soveltuu parhaiten sammutteeksi tässä yhteydessä.

Selvitä paikan tarkka osoite etukäteen siltä varalta, että tarvitset hätätilanteessa apua ja lataa kännykkään 112 Suomi mobiilisovellus.

Sovi paikalla olevien kanssa, kuka vastaa kokosta ja sen ympäristön valvonnasta. Sovi myös, että kokon annetaan palaa rauhassa, eikä sen välittömään läheisyyteen mennä palamisen aikana. Hätätilanteiden varalta on hyvä käydä turvallisuusjärjestelyt kaikkien kanssa yhdessä läpi. Juhannukseen liittyvien tapaturmien ja onnettomuuksien taustalla on useimmiten liiallinen alkoholin käyttö, joten sitä kannattaa välttää.

Älä käytä kokon sytyttämiseen kaasuuntuvia sytytysaineita, kuten bensiiniä, sillä voimakkaasti palavina aineina ne voivat syttyä hallitsemattomasti ja aiheuttaa vakavia palovammoja. Kokon saa syttymään turvallisesti tuohella, lastuilla ja säleiksi pienityillä haloilla.

Sytyttämisen jälkeen kokkoa ja sen ympäristöä tulee valvoa koko palamisen ajan ja jäähdyttää palojätteet lopuksi vedellä.

Tarkempia ohjeita saat alueesi pelastuslaitokselta ja hätätilanteissa saat avun soittamalla hätänumeroon 112.

Toivotamme kaikille oikein mukavaa ja turvallista juhannusta!