Pelastuslaitos valvoo ravintoloiden paloturvallisuutta perjantaina 18.5.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos tekee perjantaina 18.5. tarkastuksia ravintoloihin. Tarkastuksissa keskitytään ravintoloiden paloturvallisuuden kannalta perusasioihin, kuten keittiöiden ilmanvaihtokanaviin, sammuttimiin ja poistumisreitteihin sekä henkilöstön osaamiseen erilaisissa hätätilanteissa.

Valvonnalla pyritään varmistamaan, etteivät ravintoloiden ilmanvaihtokanavat aiheuta rakennuksessa paloturvallisuusriskiä ja että ravintolat ovat varautuneet tulipalotilanteisiin. Ravintoloissa erityisesti keittiöiden rasvakanaviin kertyy rasvaa, pölyä ja muuta likaa, joka syttyessään levittävät paloa tehokkaasti. Tulipalojen syttymisen ja leviämisen ehkäisemiseksi ilmanvaihtokanavat on puhdistettava säännöllisesti.

Mahdollisen palon syttyessä ravintoloissa on myös oltava valmiudet alkusammutukseen. Sammuttimia on oltava riittävästi, niiden on oltava helposti saatavilla ja henkilöstön on osattava niiden käyttäminen. Lisäksi sammuttimet tulee olla säännöllisesti tarkastettuja toimivuuden varmistamiseksi. Ravintolakeittiöt suositellaan varustettavan sammutuspeitteen lisäksi niin kutsutulla F-luokan sammuttimella, joka on suunniteltu erityisesti rasvapalojen sammuttamista varten.

Alkusammutuksen lisäksi tulipalotilanteessa on tärkeää, että sekä henkilökunta että asiakkaat pystyvät poistumaan helposti ja nopeasti. Tästä syystä poistumisreittien on löydyttävä helposti, eikä poistumisen esteenä saa olla tavaroita tai esimerkiksi lukittuja ovia. 

Valvontaa tehdään päivän aikana pistokoeluontoisesti ravintoloihin Helsingin alueella. Ravintoloiden henkilökunnan kannattaa jo ennalta tarkistaa, että turvallisuusjärjestelyt ovat kunnossa ja ravintolasta löytyy ilmanvaihtokanavien puhdistustodistus tarkastajalle tarvittaessa esitettäväksi.

Lisätiedot

Päivystävä palotarkastaja arkisin klo 8.30-11.30 ja 12.00-15.30 p. (09) 310 31203