Pelastuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2017 ilmestynyt

Helsingin pelastuslaitoksen 156. toimintavuosi oli edellistä kiireisempi. Perustehtävien ohella sote- ja maakuntauudistus, pelastustoimen kehittämishanke sekä alueellinen kehittämistyö vaativat varsin suurta työmäärää. Maamme itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi edellytti monien tapahtumien turvaamista ja antoi myös mahdollisuuden tuoda turvallisuuden, pelastustoimen ja ensihoidon osuutta esille maamme historiassa.  

Pääkaupungissa toteutettu poikkeuksellisen vilkas rakentaminen ja suuret rakennuskohteet varasivat onnettomuuksien ehkäisyn ja valvontatyön huomiota aikaisempaa enemmän. Ennaltaehkäisevää turvallisuutta tuotettiin aktiivisesti myös turvallisuusviestinnällä ja –koulutuksella, jota annettiin kaikkiaan yli 25 000 eri avainryhmiin kuuluvalle henkilölle.

Pelastustoiminnan hälytystehtävien osalta vahingontorjuntatehtävät kasvoivat peräti 82 %.  Vahingontorjuntatehtävät ovat kasvaneet myös pidemmällä aikavälillä ja se on todennäköistä myös jatkossa. Ilmastossa tapahtuvien muutosten myötä säiden ääri-ilmiöiden ennustetaan edelleen lisääntyvät voimakkaiden sateiden, tuulien ja tulvien muodossa.

Helsingin varautuminen ja väestönsuojelu olivat kansainvälisen huomion kohteen useissa eri yhteyksissä. Erityisesti modernit ja monikäyttöiset väestösuojat kiinnostivat kansainvälistä mediaa.

Ensihoidon hälytystehtävien pitkään jatkunut kasvu jatkui edelleen. Viime vuosien voimakkaasta kasvusta huolimatta ensihoitopalvelu on kyennyt turvaamaan potilailleen määritellyn palvelutason sekä ylläpitänyt potilastyytyväisyydessä ja hoitotuloksissa korkean kansainvälisen tasonsa. Väestömäärän kasvu, väestön ikääntyminen ja kotihoidon lisääntyminen ennustavat ensihoidon palvelutarpeen kasvua jatkossakin.

Toimintakertomus 2017