Muutoksia erityisiin palotarkastuksiin ja neuvotteluihin koronavirusepidemia-aikana

Lue oheiset ohjeet siitä, miten koronavirus vaikuttaa rakenteellisen paloturvallisuuden palveluiden toimintaan:

  • Peruthan kaikki tapaamiset pelastuslaitoksen kanssa, jos olet saattanut altistua koronavirukselle tai sinulla on virukseen viittaavia oireita.
  • Koronaviruksen takia neuvottelut pidetään etänä. Työkaluina joko Teams, Skype tai perinteisemmin puhelin ja sähköposti. Ole yhteydessä palotarkastajaan, jolle aika on varattu tai tarkastajaan, jolle haluat varata uuden neuvotteluajan, parhaan etätyökalun valitsemiseksi.
  • Paloteknisten suunnitelmien esittely hoidetaan myös etänä. Suunnitelmat ja selvitykset toimitetaan sähköpostilla ja palotarkastajalle laitetaan sähköpostiviesti yhteisestä läpikäynnistä sopimiseksi. Työkaluina neuvotteluissa Teams, Skype tai puhelin. Kun suunnitelma on hyväksyttävällä tasolla, suunnittelija vie sen Lupapisteeseen, jossa palotarkastaja käy leimaamassa suunnitelman.
  • Myös kaikki isommat kokoukset pidetään etänä ja niistä sovitaan erikseen.
  • Ennakoivat palotarkastukset korvataan palotarkastajan puhelimitse tai sähköpostitse antamalla ohjeistuksella.
  • Erityisistä palotarkastuksista pidetään vain välttämättömät. Tarkastuksen suorittamisen edellytyksenä on, että kohteen on oltava mahdollisimman valmis. Näin yritetään välttää ns. turhia käyntejä ja sitä kautta ylimääräisiä altistumisia. Tarkastuksella läpikäytävät asiakirjat tulee lähettää etukäteen palotarkastajalle. Mikäli kohteen keskeneräisyyden takia on tarvetta siirtää tarkastusta, olethan yhteydessä ao. palotarkastajaan. Vain tarkastuksen kannalta välttämättömät henkilöt osallistuvat tarkastukselle.
  • Muut erityiset palotarkastukset korvataan asiakirjavalvonnalla, jossa kohteen edustaja toimittaa sähköpostitse palotarkastajalle ohjeistuksen mukaiset asiakirjat ja tarkastustodistukset.