Helsingin pelastuslaitokselta viisi ensihoitoyksikköä Ukrainaan

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 28.11.2022 lahjoittaa Ukrainan pelastustoimelle Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen viisi ensihoitoyksikköä. Pelastuslaitos on huoltanut, kunnostanut ja varustanut lahjoitettavat yksiköt, joista neljä on vuosimallia 2016 ja yksi vuosimallia 2014. Lahjoituksen arvo on noin 60.000 euroa.

Ensihoitoyksiköitä käytetään pelastuslaitoksen päivittäisissä hälytystehtävissä noin kolme vuotta, minkä jälkeen ne toimivat varayksikköinä kolmesta viiteen vuotta. Tämän jälkeen ajoneuvot yleensä myydään huutokaupassa. Nyt lahjoitettavat ensihoitoyksiköt ovat viimeksi palvelleet varayksikköinä.

”Pelastuksen ja ensihoidon ajoneuvoille sekä pelastustoiminnan ja ensihoidon kalustolle ja varusteille on Ukrainassa suuri ja jatkuva tarve. Nyt lahjoitettavat ensihoitoyksiköt olivat menossa huutokaupattavaksi, sillä olemme vastikään hankkineet uutta kalustoa. Ehdotus yksiköiden lahjoittamisesta tuli henkilöstöltämme, joten mieluusti lähdimme valmistelemaan lahjoitusta ja siihen liittyvää päätöksentekoa”, kertoo pelastuskomentaja Jani Pitkänen.

Sodan aiheuttama avun ja kaluston tarve Ukrainan pelastustoimelle on jatkuvaa. Helsingin kaupungin pelastuslaitos lähetti Ukrainaan jo huhtikuussa 2022 avustuspaketin, joka sisälsi pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun liittyvää kalustoa ja varusteita. Sisäministeriön pelastusosasto koordinoi Suomen siviiliapua Ukrainaan Euroopan Unionin pelastuspalvelumekanismin kautta ja myös vastaa lahjoitusten toimittamisesta Ukrainaan.