Palomies-ensihoitajat harjoittelevat vanhan auton leikkaamista.

Pelastuskoulun kurssin 44 hakuohje

Helsingin Pelastuskoulu on osa pelastuslaitoksen osaamiskeskusta. Pelastuskoulussa koulutetaan pelastajia ja paloesimiehiä Helsingin pelastuslaitoksen tarpeisiin. Pelastuskoulun opetussuunnitelma noudattaa valtion Pelastusopiston opetussuunnitelmaa täydennettynä pääkaupungin erityispiirteiden opinnoilla.

Haku Pelastuskoulun kurssille 44 alkaa 12.1.2020. Voit jo nyt tutustua siihen, kuinka hakuun tarvittava lomake täytetään. Hakuun tarvittava hakulomake on samaan aikaan ladattavissa pelastuslaitoksen kotisivuilta. Lue hakuohje jo nyt. 

Postita täytetty hakulomake liitteineen 31.1.2020 mennessä osoitteeseen:

HELSINGIN KAUPUNKI
Pelastuslaitos/Osaamiskeskus
PL 112
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Laita kirjekuoreen merkintä: "Hakemus Pelastuskouluun".
Hakemusta ei voi toimittaa sähköpostilla tai henkilökohtaisesti tuomalla.