Kuvassa Stadin brankkari 2019, Valentino Haralambiev Kallion pelastusasemalla. Valentino seisoo paloauton edessä ja pitelee kädessään diplomia.

Palomies-ensihoitaja Valentino Haralambiev on Stadin brankkari 2019

Palomies-ensihoitaja Valentino Haralambiev on valittu vuoden 2019 Stadin brankkariksi. Järjestyksessään yhdeksäs tunnustuspalkinnon saaja julkistettiin tiistaina 1.10.2019 pelastuslaitoksen 158. vuosipäivän juhlatilaisuudessa.

Valentino on suorittanut ensihoitoon suuntautuneen lähihoitajan tutkinnon 2006 ja Helsingin pelastuskoulun pelastaja-ensihoitajatutkinnon vuonna 2008. Hän työskentelee palomies-ensihoitajana Keskuspelastusasemalla, jossa hän on toiminut koko palomiesuransa ajan.

Valentinon työ on pääosin pelastustehtäviä erilaisissa onnettomuuksissa ja ensihoitotyötä kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden parissa. Hän on muun muassa lääkäriyksikössä ensihoitajana. Valentino tekee myös onnettomuuksien ehkäisyä, työ sisältää myös jatkuvaa koulutusta ja harjoittelua. Lisäksi hän on mukana useissa kehittämishankkeissa, kuten pelastusaseman tilaratkaisujen, ensihoidon koulutuksen ja materiaalihallinnon kehittämisessä.

Valentino on nuorin tunnustuksen saanut henkilö. Hänen valintansa perusteina olivat muun muassa aktiivinen osallistuminen työn ja työyhteisön kehittämiseen, hyvä ammatillinen osaaminen, positiivinen asenne sekä yhteistyökykyisyys ja sosiaalisuus.

Helsingin pelastuslaitos aloitti vuonna 2011 Stadin brankkari -tunnustuspalkinnon myöntämisen ansioituneelle palomies-ensihoitajalle, paloesimiehelle tai asemamestarille, jotka toimivat pelastus- ja ensihoitotyön etulinjassa. Valinta tehdään työtovereiden äänestyksen perusteella, jossa kriteereinä ovat ammattitaito, motivaatio, ryhmähenki, arvostus, oma-aloitteisuus, esimerkillisyys, oikeudenmukaisuus, rehtiys, inhimillisyys, laaja-alaisuus, oman tehtävän kiitettävä hoitaminen, poikkeuksellinen uhrautuvuus, sitoutuneisuus ammattiin, Helsingin kaupunkiin ja pelastuslaitokseen.

Aikaisemmin tunnustuksen ovat saaneet Mika Korhonen 2018, Mika Jyrkämö 2017, Sami Sotikoff 2016, Pekka Halkosaari 2015, Jyrki Oksanen 2014, Marko Tuominen 2013, Timo Aaltonen 2012 ja Juha Tarvainen 2011.