Nyt huomio lasten ja nuorten liikenneturvallisuuteen

Kesän on vaihtumassa vääjäämättä syksyksi ja se muuttaa myös yleiseen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Yksi merkittävimmistä muutoksista on lomakauden päättyminen ja koulujen alkaminen. Se merkitsee niin perheiden kuin koko kaupungin elämänrytmin muuttumista ja tuo Helsingissä noin 50 000 koululaista mukaan päivittäiseen liikenteeseen tämän viikon torstaista alkaen.

Liikenne onkin lasten ja nuorten merkittävin tapaturmariskin aiheuttaja. Erityisen haasteellinen se on koulunsa aloittaville lapsille, joista monelle tilanne ja ympäristö ovat aivan uusia. Onnettomuuksien esiintyvyyden perusteella suurin riski liikenteessä on 15–24-vuotiailla pojilla, joiden liikennekuolleisuus ja hoitokerrat sairaalassa ovat muita ikäryhmiä ja tyttöjä selvästi korkeammat.

Liikenneonnettomuuksien välttäminen edellyttää lasten aktiivista ohjausta turvalliseen liikennekäyttäytymiseen niin kodeissa kuin kouluissakin. Pelastuslaitos suosittelee, että turvallista koulumatkaa harjoitellaan kaikkien pienempien koululaisten kanssa, niin pitkään kunnes se sujuu ja tuntuu lapsesta turvalliselta. Kouluvuoden aikana turvallisuusasioita on syytä kerrata säännöllisesti, erityisesti kelien muuttuessa ja päivien lyhetessä sekä pidempien lomien jälkeen. Vastaavasti nuorten kanssa on tärkeää keskustella liikenteen riskeistä ja niiden hallinnasta. Polkupyörien ja muiden liikkumisvälineiden toimivuus tulee tarkastaa ja huoltaa sekä varustaa koululaiset heijastimilla, turvaliiveillä sekä kypärillä.

Liikenteen suurin riskitekijä eivät kuitenkaan ole lapset, vaan aikuiset. Huono liikennekäyttäytyminen on valitettavan yleistä ja tuottaa paljon vaaratilanteita sekä huonoa esimerkkiä. Vakavien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien taustalta löytyykin tyypillisesti ylinopeuksia, suojatien ja liikennevalojen huomiotta jättämistä sekä kännyköiden käyttöä liikenteessä. Siksi toivommekin, että myös jokainen aikuinen arvioisi omaa toimintatapaa liikenteessä ja pyrkisi käyttäytymään turvallisemmin. Tämän syksyn osalta kaikki koulutiellä tapahtuvat onnettomuudet ovat vielä estettävissä, jos niin haluamme.