Pelastustoimen ja ensihoidon palveluiden toimivuutta arvioitiin konkreettisesti käytännössä.

Mutual trust –projekti tuotti havaintoja vammaisten palveluiden parantamiseksi

Mutual Trust on Finlands Svenska Handikappförbund ry:n hallinnoima projekti, jossa ovat mukana Aivovammaliitto, Selkäydinvammaiset Akson ry, Epilepsialiitto, Invalidiliitto avustajakoirat, Axxel Brusaby, Kuurojen liitto, Kuuloliitto, Kehitysvammaliitto, Näkövammaisten liitto, Uudenmaan CP-yhdistys, FDUV ja Psykosociala förbundet. Projektin tarkoituksena on parantaa pelastusviranomaisten, vammaisjärjestöjen ja teknisten asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. Sitä rahoittaa Veikkaus ja sen suojelijana on Tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Projekti valitsi Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen arviointikohteekseen pelastustoimen ja ensihoidon palveluiden arvioimiseksi. Pelastuslaitoksen osalta hankkeessa tarkasteltiin pelastuslaitoksen ydinpalveluiden onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan, ensihoidon sekä varautumisen ja väestönsuojelun esteettömyyttä palveluiden toimivuuden ja henkilöstön osaamisen näkökulmista. Arviointi toteutettiin perehtymällä molempien osapuolinen toimesta vastavuoroisesti vammaisten tarpeisiin ja pelastuslaitoksen palveluihin sekä järjestämällä arviointipäivä, jossa tarkasteltiin kriittisimpiä palveluiden esteettömyyden alueita käytännön tasolla.

Kaikilla arviointialueilla tunnistettiin parantamismahdollisuuksia. Onnettomuuksien ehkäisyssä nousivat esille muun muassa kiinteistöille annettavien ohjeiden kehittäminen huomioiman vammaisten tarpeita sekä turvallisuuskoulutuksen kohdentaminen vammaisille. Ensihoidossa ja pelastustoiminnassa huomio kiinnittyi erityisesti pelastushenkilöstön valmiuksien kehittämiseen kommunikoida hätätilanteissa vammaisten potilaiden kanssa. Lisäksi tunnistettiin menettely, jonka avulla voitaisiin parantaa vammaisten mahdollisuuksia tehdä hätäilmoitus nykyistä helpommin ja varmemmin. Väestönsuojelussa ja varautumisessa havaittiin mahdollisuuksia parantaa vammaisten suojaamista ja evakuointia koskevia ohjeita sekä väestönsuojien esteettömyyttä.

Pelastuslaitos kehittää toimintaansa tunnistettujen parantamisalueiden osalta ja on jakanut havainnot myös muille pelastuslaitoksille ja hätäkeskuslaitokselle edelleen hyödynnettäväksi.

 

Lisätietoja projektista:

Pelastuslaitoksen viestintäpäällikkö Taisto Hakala, puhelin 0500 405 894 tai sähköposti taisto.hakala@hel.fi

Mutual trust –projekti koordinaattori Daniel Saarinen, puhelin 050 312 1830 tai sähköposti daniel.saarinen@mutualtrust.fi

Hankkeen verkkosivut www.mutualtrust.fi