Koulujen päättymistä juhlivien lasten ja nuorten kohonnutta tapaturmariskiä voi ehkäistä

Lapset ja nuoret juhlivat ensiviikonloppuna koulujen päättymistä. Kevään iloisella juhlalla on kuitenkin myös varjopuolensa, sillä alkoholin ja muiden päihteiden käyttö juhlimisen yhteydessä aiheuttaa normaalia viikonloppua enemmän väkivaltaa, myrkytyksiä ja tapaturmia. Tapaturman vaara korostuu myös liikenteessä ja kokoontumispaikoilla, kuten rannoilla ja kallioilla, joissa kaatumiset, putoamiset ja veden varaan joutuminen voivat johtaa vakaviin vaaratilanteisiin.

Lasten ja nuorten tapaturmariskin hetkellisestä kohoamisesta huolimatta on heidän turvallisuutensa yleisellä tasolla kehittynyt suotuisasti aina 1970-luvulta lähtien. Myös nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt tasaisesti 2000-luvulla. Vuosittain sairaalan vuodeosastohoitoon tapaturman johdosta joutuu keskimäärin 13 800 ja kuolee 107 lasta ja nuorta. (THL, 2018)

Helsingin kaupungin pelastuslaitos arvioi tehtävämäärän kasvavan koulujen päätöspäivänä kolmanneksella ja lisää kohonneen riskin johdosta ensihoidon valmiutta sekä jalkautuu auttamaan ja neuvomaan nuoria juhlijoita partioimalla ensihoitopolkupyörillä kaupungin keskustan alueella.

Pelastuslaitos toivoo, että lapset ja nuoret itse, heidän vanhempansa sekä koulut tiedostavat kohonneen riskin ja käsittelevät aihetta yhdessä pyrkien estämään onnettomuudet ja tapaturmat ennalta. Keskeisin keino ehkäistä vaaratilanteita on välttää päihteiden käyttöä. Oleellista on myös sopia vanhempien kanssa missä, milloin ja kenen kanssa liikutaan, milloin tullaan kotiin sekä pitää yhteyttä illan aikana. Hätätilanteissa avun saa soittamalla hätänumeroon 112.