Koulujen päätöspäivänä lasten ja nuorten tapaturmariski kasvaa

Lapset ja nuoret juhlistavat koulujen päättymistä ensi viikonloppuna. Iloisen ja tärkeän juhlapäivän kääntöpuolena on juhlijoiden tapaturmariskin kohoaminen. Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö juhlimisen yhteydessä aiheuttaa normaalia viikonloppua enemmän väkivaltaa, myrkytyksiä ja tapaturmia. Tapaturman vaara korostuu myös liikenteessä ja kokoontumispaikoilla, kuten rannoilla ja kallioilla, joissa kaatumiset, putoamiset ja veden varaan joutuminen voivat johtaa vakaviin vaaratilanteisiin.

Vaikka lasten ja nuorten tapaturmariski hetkellisesti kohoaakin koulujen päättymisen yhteydessä, heidän turvallisuutensa on yleisellä tasolla kehittynyt suotuisasti aina 1970-luvulta lähtien. Myös nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt tasaisesti 2000-luvulla. Vuosittain alle 25-vuotiaiden lasten ja nuorten tapaturmissa menehtyy keskimäärin 107 henkilöä ja sairaalan vuodeosastohoitoon joutuu keskimäärin 13 800 henkilöä. (THL, 2019)

Helsingin pelastuslaitos arvioi tehtävämäärän kasvavan koulujen päätöspäivänä kolmanneksella ja lisää vastaavassa määrin ensihoidon valmiutta sekä päivystää ensihoitopolkupyörillä keskustan alueella auttamassa nuoria juhlijoita.

Pelastuslaitos toivoo, että lapset ja nuoret, heidän vanhempansa sekä koulut tiedostavat kohonneen riskin ja käsittelevät aihetta yhdessä pyrkien estämään onnettomuudet ja tapaturmat ennalta. Keskeisin keino ehkäistä vaaratilanteita on välttää päihteiden käyttöä. Oleellista on myös sopia vanhempien kanssa missä, milloin ja kenen kanssa liikutaan, sopia kotiintuloajoista sekä pitää yhteyttä illan aikana. Hätätilanteissa avun saa soittamalla hätänumeroon 112.