Nouhous. Kuva: Pelastuslaitos.

Kiinteistöjen tulisijoja koskevat nuohousjärjestelyt muuttuvat Helsingissä

Kiinteistöjen nuohous vapautuu Helsingissä kilpailulle 1.1.2018 ja samalla nykyisestä piirinuohousjärjestelmästä luovutaan. Muutos liittyy tavoitteisiin karsia kuntien tehtäviä, purkaa normeja sekä lisätä kilpailua.

Helsingin kaupungin pelastuslautakunta päätti kokouksessaan 19.09.2017 muuttaa pelastustoimialueen nuohouksen järjestelyjä siten, että 1.1.2018 alkaen siirrytään koko Helsingin alueella piirinuohousjärjestelmästä pelastuslain (379/2011) 59§:n 2 momentin 3 kohdan mukaiseen sopimusperusteiseen nuohousjärjestelmään.

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että vuoden 2018 alusta alkaen rakennuksen tai huoneiston omistaja tai haltija

  • tilaa ja sopii itse nuohouksesta valitsemansa nuohouspalveluja tuottavan yrityksen kanssa, jolla on palveluksessaan nuohoojan pätevyyskirjan omaavia nuohoojia sekä
  • on itse vastuussa tulisijojensa nuohouksesta laissa säädetyin määrävälein.

Nykyisessä järjestelmässä asiakas on voinut tilata nuohouksen vain Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kilpailuttamalta ja valitsemalta piirinuohoojayrittäjältä. 

Muutoksen perusteina ovat hallituksen tavoitteet karsia kuntien palveluita, purkaa normeja ja lisätä kilpailua. Muutoksen myötä nuohousjärjestelmä Uudenmaan alueella yhdenmukaistuu, kun Helsingin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset ryhtyvät soveltamaan sopimusperusteista järjestelmää vuoden 2018 alusta, jota Keski- ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitokset ovat toteuttaneet jo aikaisemmin. Yhtenäinen menettely selkeyttää palveluiden käyttöä ja tuottamista sekä saatavuutta.

Uuteen järjestelmään siirryttäessä asiakkaan ja nuohousyrittäjän väliset mahdolliset sopimuserimielisyydet eivät kuulu enää pelastusviranomaisen toimivaltaan. Alueellisella pelastusviranomaisella säilyy kuitenkin edelleen pelastuslain ja sen mukaisten velvoitteiden valvonta. Mahdollisissa sopimuserimielisyyksissä asiakasta palvelee Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonta https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/

Lisätietoja:

Jari Korkiamäki, pelastuspäällikkö, puh. 09-310 30060
Jukka Laiho, palotarkastaja, puh. 09-310 30226
Tomi Kuula, lakimies, puh. 09-310 30040
sähköposti etunimi.sukunimi@hel.fi