Kärkiyksikkö Malmin pelastuaseman pihassa

Jätkäsaaren pelastusasemalla aloittaa uusi kärkiyksikkö RHE2115

Helsingin pelastuslaitos ottaa uuden kärkiyksikön käyttöön Jätkäsaaren pelastusasemalla 14.3.2022 klo 9.00.

Kärkiyksiköllä on valmius vastata tehtäviin, joissa ei vaadita savusukellusvalmiutta. Näitä ovat esimerkiksi roskalaatikkopalot ja vastaavat pienet tulipalot, pienet öljyvahingot maa-alueella, pienet liikenneonnettomuudet, tietyt automaattisten paloilmoitinten aiheuttamat hälytykset, erilaiset onnettomuuksiin liittyvät tiedustelutehtävät osana isompaa lähtöä sekä ensihoitotehtävät. Rakennuspalotilanteessa kärkiyksikköä voidaan hyödyntää osana suurempaa vastetta, jolloin se ensimmäisenä kohteeseen ehtiessään vähentää tiedusteluun kuluvaa aikaa ja siten nopeuttaa tehokkaan pelastustoiminnan alkamista.

Kärkiyksikkö toimii aluksi kokeiluluonteisesti siihen asti, kunnes Konalan pelastusasema otetaan täysimittaisen käyttöön. Pelastuslaitos on aktiivisesti ja suunnitelman mukaisesti kehittänyt omaa toimintavalmiuttaan kaupungin pohjoisosissa. Konalassa ja Kontulassa ovat kärkiyksikköasemat jo toiminnassa ja suunnitelman mukaan seuraavaksi edetään Tapanilan ja Vuosaaren alueille. Pelastuslaitoksen tämänhetkinen henkilöstö- ja kalustotilanne mahdollistaa kärkiyksikkötoiminnan kokeilemisen keskustan alueella.

Erottajan pelastusyksikkö RHE201 hoitaa vuodessa keskimäärin yli 1700 hälytystehtävää. Tällä tehtävämäärällä se on Helsingin pelastuslaitoksen eniten tehtäviä hoitava pelastusyksikkö ja Suomessakin kolmen kärjessä. Näin suuri tehtävämäärä aiheuttaa sen, että viereiset pelastusasemat ja niiden pelastusyksiköt paikkaavat usein RHE201:stä sen ollessa tehtävällä. Hälytystehtävien lisäksi paikkaamistarvetta syntyy pelastusyksikön harjoituksista johtuen. RHE201 henkilöstö vastaa pelastuslaitoksen vesisukellusvalmiudesta. Tämän valmiuden ylläpitäminen edellyttää säännöllistä harjoitustoiminta, joka on välttämätöntä vesisukellustoiminnan osaamisenhallinnan ja työturvallisuuden kannalta.

Jätkäsaareen sijoitettava kärkiyksikkö RHE2115 laajentaa pelastuslaitoksen asemaverkostoa, jonka seurauksena myös toimintavalmiusajat paranevat entisestään. Samalla kärkiyksikkö paikkaa RHE201:n, kun yksikkö on edellä esitetyistä syistä varattuna. Yksikkö perustetaan kokeiluluonteisesti ja sen toiminnasta kerätään tietoa, jonka pohjalta voidaan tehdä päätöksiä valmiuden kehittämisestä Helsingin alueella. Uuden kokeiluluonteisen kärkiyksikön perustaminen keskustaan ei vaikuta hidastavasti esimerkiksi Pohjois-Helsingin valmiuden kehittämiseen. Myös Suomenlinna miehitetään kesäksi aikaisempien suunnitelmien mukaisesti.

Kärkiyksiköitä on tällä hetkellä jo Konalan ja Kontulan väliaikaisilla pelastusasemilla.