Helsinki on turvallinen kaupunki

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on antanut päätöksen uhkasakon asettamisesta Helsingin pelastustoimelle 2.5.2019. Päätöksen perusteena on, ettei ensimmäisenä onnettomuuspaikalle saapuva pelastusyksikkö (paloauto) saavuta kaikissa tapauksissa onnettomuuspaikkaa, sille asetetussa ohjeellisessa kuuden minuutin määräajassa. Ensimmäisen yksikön saapumisaika onnettomuuspaikalle on yksi mittari monien joukossa, joka kuvaa osaltaan pelastustoiminnan palvelutasoa.

Helsingin pelastuslaitos on kehittänyt pelastustoimea systemaattisesti ja monialaisesti 2000-luvun alusta alkaen. Kehitystyö on perustunut riskianalyysin ja palveluiden vaikuttavuuden tutkimukseen sekä pelastustoimen kaikkien osa-alueiden kehittämiseen. Pelastustoimintaa, onnettomuuksien ehkäisyä ja valvontaa sekä turvallisuuskoulutusta ja -viestintää kehittämällä on voimakkaasti kasvavassa pääkaupungissa voitu ylläpitää kansallisessa vertailussa alan paras turvallisuustaso. Helsingissä on vakavien onnettomuuksien suhteellisesti alhaisin esiintyvyys ja onnettomuustilanteissa onnettomuuspaikalle saadaan kaikki pelastamiseen tarvittavat resurssit nopeammin paikalle (Taulukko 1.).

Pelastuslaitos perehtyy ESAVI:n päätökseen Helsingin kaupungin kanssa ja päättää jatkotoimenpiteistä. Joka tapauksessa voidaan todeta, että Helsinki on erittäin turvallinen kaupunki ja sen pelastuslaitoksen palvelutaso tilastojen mukaan pelastustoimen paras. Pelastuslaitos jatkaa palveluiden aktiivista kehittämistä huomioiden ESAVI:n tekemät havainnot.

Taulukko 1.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös