Helsingin uusi pelastusjohtaja on Vesa Halonen

Tällä hetkellä Vesa Halonen työskentelee Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella pelastuspäällikkönä. Halonen on työskennellyt aiemmin Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella palopäällikkönä sekä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella palomestarin ja paloesimiehen tehtävissä. Lisäksi hänellä on kokemusta projektitehtävistä Rajavartiolaitokselta sekä Kriisinhallintakeskuksesta.

Pelastusjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä pelastusalan päällystötutkinto (AMK) tai päällystön kelpoisuuden tuottanut aikaisempi tutkinto pelastusalan oppilaitoksessa ja johtamiskokemusta, riittävä kokemus pelastustoimen osaston vastuualueelta sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

- Tavoitteenamme oli löytää hakijajoukosta paras henkilö täyttämään tehtävälle asetetut vaatimukset ja odotukset. Pelastusjohtaja tulee johtamaan ja kehittämään pelastustoimen osastoa sekä olemaan avainhenkilö toimintakulttuurin muutoksessa, johtamisen modernisoinnissa ja henkilöstön hyvinvoinnin parantamisessa, sanoo pelastuskomentaja Jani Pitkänen.