Pelastuslaitoksen johtoyksikkö ja päivystävän palomestarin auto

Helsingin pelastuslaitos harjoittelee Eteläsatamassa 1. marraskuuta

Helsingin pelastuslaitos järjestää suuronnettomuusharjoituksen torstaina 1.11.2018 klo 13.00-15.00 yhteistyössä Helsingin Satama Oy:n kanssa Eteläsataman alueella. Harjoituksen aiheena on vaarallisen kemikaalin vuoto laivan lastaustilanteessa, jossa kemikaalia pääsee leviämään altistaen laivan henkilökuntaa. Harjoituksen aihe perustuu kohteen turvallisuusselvityksessä tunnistettuihin riskeihin.

Onnettomuusharjoituksen perustana on pelastuslaki (379/2011 48§ 4mom) ja sisäministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (612/2015) 7-8§. Ulkoisia pelastussuunnitelmia vaativissa kohteissa suuronnettomuusharjoituksia järjestetään kolmen vuoden välein.

Harjoituksessa ei käytetä merkkisavuja, normaalista poikkeavia äänimerkkejä tai valosignaaleja. Harjoitus ei vaikuta alueen liikenteeseen, mutta Eteläsataman tuntumassa näkyy pelastus-, poliisi- ja sotilasajoneuvoja. Harjoitukseen osallistuvat Helsingin pelastuslaitoksen ja Helsingin Satama Oy:n lisäksi satamaoperaattoreita, Tallink Siljan Silja Serenade matkustaja-alus, Helsingin poliisi, Keravan hätäkeskus, Puolustusvoimat sekä helsinkiläisiä sopimuspalokuntia.

Harjoitus käynnistyy hätäkeskuksen antamana normaalina hälytyksenä torstaina 1.11.2018 noin kello 13.00. Sen tehtävätyyppinä on vaarallisten aineiden onnettomuus, suuri ja osoitteena Eteläsatama, Eteläranta 7. Näin ollen tehtävä voi näkyä myös pelastustoimen mediapalveluissa normaalina hälytystehtävänä, vaikka kyseessä on harjoitus.