Helsingin pelastuskoulusta uudet palomies-ensihoitajat pääkaupunkiin

Helsingin kaupungin pelastuskoulusta valmistui torstaina 6. syyskuuta uusia palomies-ensihoitajia vahvistamaan pääkaupungin turvallisuutta. Heistä 15 opiskelijaa valmistui pelastajatutkinnosta ja 14 opiskelijaa kaksoistutkinnon toisesta vaiheesta, jossa opiskellaan terveydenhuollon ensihoidon perustason tutkinto. Palomies-ensihoitajan tutkintokokonaisuus on kokonaiskestoltaan kolmevuotinen.

Helsingin pelastuskoulun antama ammattitutkinto perustuu valtion Pelastusopistossa toteutettavan pelastajatutkinnon opetussuunnitelmaan, jota on täydennetty perustason ensihoitajatutkinnolla. Lisäksi molempien tutkintojen sisältöjä on syvennetty ja laajennettu vastaamaan pääkaupungin pelastustoimelle ja ensihoidolle asettamia erityisvaatimuksia.

Nyt valmistuttuaan uudet palomies-ensihoitajat siirtyvät Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen eri pelastusasemille ja työvuoroihin. Heidän työnsä pääsisältö muodostuu erilaisista hälytystehtävistä, joista kiireellisiä ensihoidon tehtäviä on noin 80 prosenttia ja pelastustoiminnan tehtäviä noin 20 prosenttia.

Erilaisia hälytystehtäviä Helsingin pelastuslaitoksella on keskimäärin noin 200 vuorokaudessa. Hälytystehtävien ohessa huolehditaan valmiuden ylläpitämiseen, kuten päivittäiseen harjoitteluun ja koulutukseen, kaluston ja varusteiden huoltoon sekä toimintakykyyn liittyvistä tehtävistä.

Hälytystyön ohessa palomies-ensihoitajat tekevät myös onnettomuuksien ehkäisytyötä, esimerkiksi tarkastamalla riskikohteita sekä antamalla turvallisuuskoulutusta. Henkilöstön monipuolinen osaaminen mahdollistaa pelastuslaitoksen tehokkaan toiminnan nopeasti ja joustavasti usein ennakoimattomissa vaara- ja hätätilanteissa.

Helsingin kaupungin pelastuskoulu on maamme vanhin pelastusalan oppilaitos, jonka aloitti toimintansa vuonna 1972. Se antaa tutkintokoulutusta palomies-ensihoitajan ja paloesimiehen tehtäviin sekä täydennyskoulutusta ja osaamisen hallinnan palveluita pelastuslaitoksen tarpeisiin. Nyt valmistunut pelastajakurssi on järjestyksessään 40. Pelastuskoulusta on valmistunut sen historian aikana yhteensä 698 palomies-ensihoitajaa. Parhaillaan koulussa opiskelee kaksi pelastajakurssia sekä paloesimieskurssi.

Lisätiedot
Pelastuskoulun rehtori Matti Waitinen, p. 050 3645374