Helsingin kaupungin pelastuslaitos kerää palautetta ilotulitteiden käytön kieltoalueista

Helsingin kaupungin pelastuslaitos kielsi ilotulitteiden käytön edellisvuosien tapaan Helsingin kaupungin tietyillä alueilla, toreilla, puistoissa ja ostoskeskuksissa.

Pelastuslaitos kerää nyt havaintoja ja kokemuksia ilotulitteiden käytön kieltoalueisiin liittyen verkkokyselyllä. Näitä havaintoja hyödynnämme, kun jälleen arvioimme, onko kieltoalueisiin tarvetta tehdä muutoksia.

Pelastusviranomainen voi kieltää ilotulitteiden käytön pelastustoimen alueella sellaisissa paikoissa, joissa käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa. Kieltoalueiden määrittäminen perustuu näin ollen pelastusviranomaisen riskiarvioon, jossa huomioidaan mm. tapahtuneet onnettomuudet ja vaaraa aiheuttaneet tilanteet, alueiden erityispiirteet, olemassa olevien rakennusten läheisyydet sekä saadut palautteet. Ilotulitteiden käytön kieltojen tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia sekä yhtä lailla ehkäistä ja torjua ilotulitteiden käytöstä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja.

Verkkokysely on auki 1.1. - 7.1.2022 klo 15:00 saakka osoitteessa https://forms.office.com/r/5a9N0e6BG9