Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen tunnusluvut löytyvät helposti verkosta

Julkaisemme sivulla www.hel.fi/pelastuslaitostunnuslukuja interaktiivista raporttia keskeisistä toimintamme tunnusluvuista.

Tunnusluvut-sivusto on suunnattu pelastuslaitoksen asiakkaille, tiedotusvälineille, yhteistyökumppaneille sekä sidosryhmille. Tunnusluvut antavat tietoa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen toiminnasta, siinä vuosittain tapahtuvista muutoksista sekä kehityssuunnista. Tiedot kattavat esimerkiksi onnettomuuksien ehkäisyn palvelut, hälytystehtävät sekä pelastuslaitoksen talous- ja henkilöstötietoja. Huomio, tilastojen uudelleenjulkaisu on sallittua vain pelastuslaitoksen luvalla.

Julkaisu koostuu useammasta sivusta, joilla liikkuminen sujuu sivun alalaidassa keskellä olevista nuolista tai sivunumerosta. Diagrammit ja taulukot ovat interaktiivisia, mikä tarkoittaa sitä, että kuvioissa esitettävää tietoa voi rajata sivuilla käyttämällä tarjottuja suodattimia tai valitsemalla kuvioista esimerkiksi tietyn luokan.

Pelastuslaitos on julkaissut vastaavia tunnuslukuja aiemmin vuosittain toimintakertomuksessaan. Nyt vastaavat luvut ovat sivustolla helposti ja saavutettavasti saatavilla yhdestä paikasta. Verkkotunnuslukujulkaisu on osa laajempaa pelastuslaitoksen viestinnän ja tiedolla johtamisen kehittämistä. Luvut päivittyvät tällä hetkellä vuosittain. Tunnusluku-sivustosta on tulossa myös ruotsinkielinen versio kevään aikana. 

Suora linkki tunnuslukuihin: 
www.hel.fi/pelastuslaitostunnuslukuja