Pelastusyksiköitä ja palomiesensihoitajia Vuosaaren satamassa

Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasopäätös 2021-2024

Helsingin kaupungin pelastuslaitos vastaa alueen pelastustoiminnasta, kiireellisestä ensihoitopalvelusta sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyvästä valvonnasta, turvallisuusviestinnästä sekä muusta ohjauksesta ja neuvonnasta. Lisäksi pelastuslaitos vastaa poikkeusolojen valmiussuunnittelusta sekä väestönsuojeluvalmiuden kehittämisestä, suunnittelusta ja väestönsuojeluun varautumisen koordinoinnista Helsingissä.

Pelastuslain mukaisesti pelastustoimi päättää alueensa palvelutasosta kuntia kuultuaan. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Pelastuslaitos laatii palvelutasopäätöksen, jossa on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätös ohjaa pelastuslaitoksen strategista suunnittelua. Vuosittain laadittavat toiminta- ja taloussuunnitelmat on laadittu voimassa olevan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pelastuslaitoksen ydinpalveluita ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, väestönsuojeluun varautuminen ja ensihoitopalvelu. Pelastuslaitos tuottaa myös omat hallinnolliset ja tekniset tukipalvelunsa.

Lue ja katso Helsingin kaupungin pelastustoimen palvelutasopäätös 2021 - 2024 PDF

Lue ja katso Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen tarkentava riskianalyysi 2020 PDF