Suoraan sisältöön
A A A
Kuvassa eturivissä pelastuskoulun henkilöstöä ja takarivissä pelastaja-ensihoitaja tutkinnoissa opiskelevat opiskelijat.

Helsingin pelastuskoulusta valmistui 15 uutta palomies-ensihoitajaa

Helsingin kaupungin pelastuskoulusta valmistui keskiviikkona 13. syyskuuta 15 pelastaja- ja ensihoitajatutkinnon suorittanutta opiskelijaa vahvistamaan pääkaupungin turvallisuutta.

Heillä on takanaan vaativa kolmivuotinen kaksoistutkinto, joka sisältää sekä pelastajatutkinnon että terveydenhuollon ensihoidon perustason tutkinnon. Helsingin pelastuskoulun palomies-ensihoitajia valmistava tutkintokokonaisuus onkin alansa laajin ja syvällisin kautta maailman.

Valmistuttuaan uudet palomies-ensihoitajat siirtyvät Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen eri pelastusasemille ja työvuoroihin. Heidän työnsä pääsisältö muodostuu erilaisista hälytystehtävistä, joista kiireellisiä ensihoidon tehtäviä on yli 80 prosenttia ja noin 20 prosenttia erilaisia onnettomuuksia.

Erilaisia hälytystehtäviä Helsingin pelastuslaitoksella on keskimäärin lähes 200 päivittäin. Hälytystehtävien lisäksi merkittävä osa työstä liittyy valmiuden ylläpitämiseen, kuten päivittäiseen harjoitteluun ja koulutukseen, kaluston ja varusteiden huoltoon sekä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Hälytystyön ohessa palomies-ensihoitajat tekevät myös onnettomuuksien ehkäisytyötä, kuten tarkastamalla riskikohteita sekä antamalla turvallisuuskoulutusta. Palomies-ensihoitajat ovatkin sanan varsinaisessa merkityksessä monitaitopelastajia, jotka omaavat tarvittavat tiedot ja taidot toimia kaikissa erilaisissa hätätilanteissa. Henkilöstön monipuolinen osaaminen mahdollistaa pelastuslaitoksen tehokkaan ja vaikuttavan toiminnan nopeasti, joustavasti sekä vaikuttavasti usein ennakoimattomissa vaara- ja hätätilanteissa.

Helsingin kaupungin pelastuskoulu on maamme vanhin pelastusalan oppilaitos, jonka aloitti toimintansa vuonna 1972. Nyt valmistunut pelastajakurssi on järjestyksessään 39. Pelastuskoulusta on valmistunut sen 45-vuotisen historian aikana yhteensä 683 palomies-ensihoitajaa ja parhaillaan siellä opiskelee 30 opiskelijaa.

Pelastajatutkinnon lisäksi pelastuskoulu antaa paloalipäällystön tutkintokoulutusta sekä täydennyskoulutusta ja osaamisena hallinnan palveluita pelastuslaitoksen tarpeisiin. Pelastuskoulun sijoittuminen osaksi Helsingin pelastuslaitosta vahvistaa sen työelämälähtöisyyttä sekä mahdollisuuksia kouluttaa pelastustoimen ja ensihoidon asiantuntijoita pääkaupungin tarpeiden mukaan sen vaativaan toiminataympäristöön.

Lisätietoja valmistuneesta pelastajatutkinnosta sekä Helsingin pelastuskoulusta antaa tarvittaessa pelastuskoulun rehtori Matti Waitinen, puhelin 050 3645374 tai sähköposti matti.waitinen@hel.fi

JAA