Hae Pelastuskouluun - haku alkaa 12.1.

Haku Pelastuskoulun kurssille 44 alkaa 12.1.2020. Hakuun tarvittava hakulomake on ladattavissa täältä

Postita täytetty hakulomake liitteineen 31.1.2020 mennessä osoitteeseen:

HELSINGIN KAUPUNKI
Pelastuslaitos/Osaamiskeskus
PL 112
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Laita kirjekuoreen merkintä: "Hakemus Pelastuskouluun".
Hakemusta ei voi toimittaa sähköpostilla tai henkilökohtaisesti tuomalla.

Helsingin Pelastuskoulu on osa pelastuslaitoksen osaamiskeskusta. Pelastuskoulussa koulutetaan pelastajia ja paloesimiehiä Helsingin pelastuslaitoksen tarpeisiin. Pelastuskoulun opetussuunnitelma noudattaa valtion Pelastusopiston opetussuunnitelmaa täydennettynä pääkaupungin erityispiirteiden opinnoilla.