Haku Helsingin pelastaja-ensihoitajatutkintoon alkaa 1.12.2018

Haku Helsingin kaupungin pelastuskoulun pelastaja-ensihoitajatutkintoon alkaa. Hakuaika tutkintoon on 1.12.-1.2.2018. Tutkintoon valitaan 15 opiskelijaa, jotka saavat koulutuksen turvallisuuden asiantuntijaksi pelastustoiminnan ja ensihoidon, onnettomuuksien ehkäisyn sekä varautumisen ja väestönsuojelun vaativiin tehtäviin pääkaupungissa.

Hakijan on oltava vähintään 18-vuotias, ylioppilas- tai ammattitutkinnon suorittanut. Hakemusten tulee olla liitteineen perillä 1.2.2019 klo 15.45 mennessä. Pääsykokeet, joissa arvioidaan hakijoiden fyysistä ja psyykkistä soveltuvuutta tehtävään, toteutetaan keväällä 2019. Tutkinto alkaa syyskuussa 2019, josta opiskelijat valmistuvat syksyllä 2021.

Palomies-ensihoitajan tehtävässä menestyminen edellyttää monitaitoisuutta toimia laaja-alaisessa ja vaativassa tehtävässä, niin johdetusti osana ryhmää kuin myös itsenäisesti ja luovasti. Työskentely pelastus- ja ensihoitotyössä edellyttää teknistä taitavuutta sekä sosiaalista ja empaattista kyvykkyyttä.

Helsingin pelastuskoulun pelastaja-ensihoitajatutkintoon on perinteisesti saatu runsaasti korkeatasoisia hakijoita. Hakijakunta on kuitenkin ollut taustaltaan hyvin samanlaista ja siksi pelastuslaitos toivoo, että myös monikulttuurisen taustan omaavat henkilöt ja naiset hakisivat aktiivisemmin tutkintoon. Helsingin väestön monimuotoistuessa kaupunkiorganisaatio tarvitsee vastaavaa monipuolisuutta ja kulttuurista osaamista henkilöstöönsä palvellakseen kaupunkilaisia mahdollisimman hyvin.

Lisätiedot tutkintoon hakemisesta

https://www.hel.fi/static/liitteet/pela/Peko/Hakuohje_pk43.pdf