Pelastuskoulun paloautoja Malmin pelastusaseman pihassa odottamassa leirin alkua.

Eldis 22 kansainvälinen palokuntanuorten leiri Malmin lentokenttäalueella heinäkuun alussa

Eldis 22 -leiri kerää 3.–9.7. Helsinkiin tuhansia palokuntanuoria ja palokuntalaisia oppimaan uusia taitoja, kokemaan unohtumattomia elämyksiä ja tapaamaan uusia sekä vanhoja tuttuja. Kansainväliselle leirille saapuu osallistujia suomalaisten lisäksi ainakin Saksasta ja Tsekistä. Lähes 2500 osallistujan “minikaupunki” rakennetaan palokuntalaisten huikealla vapaaehtoistyöllä.

Helsingin kaupunki otti leirin innoissaan vastaan ja näkee tapahtuman olevan erinomainen esimerkki Malmin entisen lentokentän alueen väliaikaiskäytöstä. Helsingin kaupungin pelastuslaitos tukee tapahtumaa mm. antamalla kalustoa leirin käyttöön ja järjestää esittelytoimintaa leiriläisille.

Leirin kuluessa 7–17-vuotiaat leiriläiset suorittavat palokuntanuorten koulutusjärjestelmän mukaisia kursseja, jotka antavat valmiuksia sammutus- ja pelastustehtäviin. Leirin kursseilta löytyy mm. sammutustaitoja, vesipelastusta, savusukellusta ja ryhmänjohtamistaitoja.
Aikaisemmista leireistä poiketen Eldis 22 leirin suunnitteluun haluttiin saada nuoret osalliseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Leiritoimikunnan jäseniksi valittiin kokemusasiantuntijanuoria eri puolilta Suomea ja he toimivat tasavertaisina muun leiritoimikunnan kanssa.
”Odotan eniten leiriltä sen kokonaisuutta ja näemme mitä olemme yhdessä saaneet aikaan. Hienoa leiriprojektissa on ollut, että olen saanut kertoa täysin oman mielipiteeni ja siitä rakennetaan suurempia asioita muiden mielipiteiden avulla” kertoo leirin kokemusasiantuntijanuori Mimosa Ekholm

Leirin suojelijana on tasavallan presidentti Sauli Niinistö


Leiri on saanut erittäin arvovaltaisen suojelijan. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on suostunut suojelupyyntöön ja täten on Eldis 22 leirin virallinen suojelija. ”On hienoa nähdä, että myös presidentti Niinistöä kiinnostaa palokuntanuorisotyö ja hän on valmis lähtemään leirin suojelijaksi” toteaa innostuneena leiripäällikkö Samuel Siliin

Vierailupäivä


Leirillä järjestetään vierailupäivä 6.7.2022 klo 14–20 välisenä aikana, jolloin on mahdollista päästä tutustumaan palokuntanuorisotoimintaan ja leirielämään sekä mahdollisesti aloittaa itsekin uusi mahtava harrastus. Vierailupäivänä on oiva mahdollisuus nähdä Malmin entisellä lentokentällä mini kaupunki, jossa järjestetään kaikki mitä leiriviikon aikana tarvitaan muun muassa ruokailut, koulutukset, peseytymiset, vapaa-ajan ohjelmat, terveyspalvelut sekä hauskanpidot.

Palokuntatoiminta kasvattaa turvallisuustaitoihin ja vastuunottoon
Suomessa on noin 10 000 nuorta palokuntaharrastajaa ja 4 000 aikuista (lähde; Haka), jotka toimivat vapaaehtoisina palokuntalaisina. Sopimuspalokunnat, kuten vapaaehtoisten muodostamat VPK:t, vastaavat Suomessa merkittävästä osasta palo- ja pelastustoimintaa. Heitä on mukana jopa 60 %:ssa koko Suomen pelastustoimen hälytystehtävistä.
Palokuntaharrastus antaa valmiudet toimia vaativissakin sammutus- ja pelastustehtävissä ja kasvattaa nuorista uusia tekijöitä sopimuspalokuntiin ja pelastusalalle. Palokuntanuoret hallitsevat arjen turvallisuustaidot kuten ensiavun, alkusammutuksen ja turvallisen tulenkäsittelyn.
Toiminta opettaa myös saumattomaan tiimityöhön, vastuunottamiseen, johtamiseen ja yhteispeliin kaikenlaisten ihmisten kanssa. Oikeassa sammutustilanteessa kyse on usein ihmishenkien pelastamisesta. Palokuntaharrastus on edullista, toiminnallista ja selkeästi johdettua nuorisotyötä, jossa hyvin monenlaiset lapset ja nuoret voivat löytää oman paikkansa, kokea onnistumisia ja yhteenkuuluvuutta.

Helsingin sopimuspalokunnat


Helsingissä toimii 15 aktiivista sopimuspalokuntaa (VPK) eri puolilla kaupunkia sekä Helsinki Shipyard Oy:n teollisuuspalokunta. Sopimuspalokunnat toimivat Helsingin kaupungin Pelastuslaitoksen alaisuudessa ja pelastustoiminnan lisäksi ne järjestävät erilaisia turvallisuusviestinnän tilaisuuksia esim. alkusammutuskoulutusta (AS1) asuintaloille, järjestöille ja kansalaisille. VPK:t tarjoavat monipuolista pelastusalan harrastustoimintaa ja useimmissa VPK:issa toimiikin myös palokuntanaisia, palokuntanuoria ja veteraaneja.
Lisätietoa Helsingin Pelastusliitto Helpen sivuilta https://www.helpe.fi/jarjestotoiminta/#palokunnat-VPK


Seuraa leirin elämää sosiaalisen median kautta


Leiritunnelmiin pääset mukaan seuraamalla leirin kotisivuja ja sosiaalisen median kanavia.
Facebookissa https://www.facebook.com/Palokuntaleirit 
Instagramissa https://www.instagram.com/palokuntaleirit/
Twitterissä https://twitter.com/palokuntaleirit
Linktreessä https://linktr.ee/palokuntaleirit