Viittomakielistä etähoitoa testataan Helsingissä

Kuurojen Palvelusäätiö ja Palvelukeskus Helsinki ovat aloittaneet kokeilun viittomakielisestä etähoidosta helsinkiläisille kuuroille asiakkaille. Tavoitteena on kehittää kuuroille suunnattuja palveluja. Etähoitokokeilu toteutetaan Palvelukeskus Helsingin tarjoamilla tietoturvallisilla laitteilla ja etäyhteyksillä yhteistyössä Kuurojen Palvelusäätiön hoitohenkilöstön kanssa. Kokeilu on osa Kuurojen Palvelusäätiön tilaamaa, HUMAKissa toteutettavaa viittomakielen tulkkiopiskelijan opinnäytetyötä.

Kuurojen Palvelusäätiön hoitajat voivat Palvelukeskus Helsingin tietoturvallisten etälaitteiden ja yhteyksien avulla tarjota asiakkailleen terveyteen liittyvää ohjausta ja apua kotiin. Kuuden kuukauden kokeilujakson tavoitteena on testata uudenlaisia palveluja, jotka vastaavat säätiön viittomakielisten asiakkaiden arjen tarpeisiin. Kokeilu toteutetaan viittomakielen tulkkiopiskelijan opinnäytetyönä, jonka Kuurojen Palvelusäätiö on tilannut Humanistiselta ammattikorkeakoululta.

–Hoitajat ovat aiemmin neuvoneet asiakkaitaan esimerkiksi lomakkeiden täytössä Skype-yhteydellä, mutta suojatun yhteyden puuttuessa henkilökohtaisia terveysasioita ei ole voitu käsitellä. Etähoidossa käytettävä järjestelmä tarjoaa tähän tietosuojatun ratkaisun, kertoo erityissuunnittelija Markitta Karvinen.

Palvelukeskus Helsinki toimittaa Kuurojen palvelusäätiön hoitajille yhden lähettävän laitteen ja asiakkaiden koteihin tablettilaitteet, joiden avulla säännöllinen yhteydenpito on mahdollista. Myös palvelun teknisestä tuesta vastaa Palvelukeskus Helsinki.

Aluksi kokeilussa on mukana viisi Kuurojen Palvelusäätiön asiakasta.

–Käynneillä voidaan esimerkiksi kysellä asiakkaan vointia, pitää yllä päivärytmiä tai muistuttaa lääkkeiden otosta, Karvinen kertoo.

Etälaitteet ovat muutoin samanlaisia myös kuurojen etähoidossa, mutta äänimerkin sijaan ne ilmoittavat kaksisuuntaisen yhteyden avautumisesta valolla. Etälaitteisiin soveltuvan valohälyttimen on toteuttanut Palvelukeskus Helsingin yhteistyökumppani Kuulotekniikka Hakala Oy, joka lähti mukaan pilottiin innolla.

Pilottiin osallistuville henkilöille tehtävät etäkäynnit kirjataan Kuurojen Palvelusäätiön omaan potilastietojärjestelmään.

Kuuden kuukauden kokeilujaksolla asiakkailta kerätään käyttökokemuksia sekä teetetään tyytyväisyyskysely. Nyt palvelu on ollut testiryhmässä olevien käytössä reilun viikon.

–Alkuun on ollut joitain teknisiä haasteita, mutta palvelusta on jo kertynyt positiivisia kokemuksia. Palvelua kehitetään edelleen asiakkaiden kokemusten pohjalta, kertoo HUAMKissa viittomakielen tulkkiopintojen opinnäytetyönä aihetta tutkiva opiskelija Katri Holm.

Etähoito on Helsingin kaupungin vakiintunut kotihoidon tukipalvelu, ja päivittäin kaupunkilaisille toteutetaan yli 1000 etäkäyntiä.