Viime vuonna päästöt vähenivät ja hankintoja tehtiin vastuullisemmin

Palvelukeskus Helsinki on julkaissut toiminta- ja vastuullisuusraportin, joka kokoaa yhteen vuoden 2018 toiminnan merkkipaalut ja vastuullisuusteot.


Viime vuoden merkittäviä vastuullisuustekoja olivat muun muassa hankintojen vastuullisuuskriteerien kehittäminen sekä kuljetusten tehostamisen tuomat päästövähennykset.


Ruokakuljetuspalvelujen kokonaisuuden kilpailuttamisella pystyttiin alentamaan ruokakuljetusten aiheuttamia päästöjä merkittävästi: hiukkaspäästöt vähenivät jopa 92 %. Etähoidon palveluilla sekä Helsingin Matkapalvelujen kuljetuksia järkevästi yhdistämällä saatiin vähennettyä vuoden aikana 1,75 miljoonaa ajokilometriä.

 

Elintarvikehankintojen vastuullisuuskriteerien uudistuksella tarkennettiin muun muassa ympäristövastuuseen ja eettiseen tuotantoon liittyviä vaatimuksia. Uusien kriteerien mukaisesti esimerkiksi raaka-aineena käytettävän sianlihan on oltava peräisin eläimestä, jonka saparoa ei ole katkaistu puremisen ehkäisemiseksi. Kriteerit rajaavat myös antibioottien ja muiden mikrobilääkkeiden käyttöä vain sairaiden eläinten hoitoon eläinlääkärin määräyksestä ja valvonnassa.

 

Toiminta- ja vastuullisuusraportti on läpileikkaus siitä, miten Palvelukeskus Helsingin toimintaa on kehitetty vastuullisesti ruokapalveluista puhelin- ja hyvinvointipalveluihin sekä asiakaskokemuksen parantamisesta henkilöstön hyvinvointiin. Samalla se luo katsauksen tuleviin kehityskohteisiin.

 

Palvelukeskus Helsinki on sitoutunut Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toimenpiteisiin.

 

Tutustu Palvelukeskus Helsingin vuoden 2018 toiminta- ja vastuullisuusraporttiin tästä.


Palvelukeskus Helsinki on kaupungin omistama liikelaitos, joka toimii kouluissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, monipuolisissa palvelukeskuksissa sekä palvelutaloissa. Olemme mukana 100 000 ruokahetkessä päivittäin ja kokemusta meillä on ruokapalvelujen hoitamisesta yli 100 vuoden ajalta. Ruokapalvelujen lisäksi kehitämme ja tuotamme puhelin- ja hyvinvointipalveluja sekä tuemme kotona asumista monipuolisilla teknisillä ratkaisuilla ja palveluilla. Huolehdimme myös siivouspalveluista. 


JAA