Vanhuuspäiviä voidaan tukea monilla palveluilla

Tällä viikolla vietettävän Vanhusten viikon teemana on tänä vuonna Varaudu vanhuuteen. Helsingissä asuu noin 110 000 ikääntynyttä eli yli 65-vuotta täyttänyttä kaupunkilaista. Heidän osuutensa koko kaupungin väestöstä on reilu 17 prosenttia. Helsingin visio on olla maailman toimivin kaupunki ja myös ikääntyville on saatavilla monia palveluita, jotka tarjoavat eriasteista ja yksilölliset tarpeet huomioivaa tukea silloin, kun omat voimavarat heikentyvät.

​Turvallinen asuminen omassa kodissa niin pitkään kuin mahdollista on monen iäkkään toive. Palvelukeskus Helsinki tuottaa yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa kotona asumista tukevia palveluita, jotka lisäävät ikäihmisten hyvinvointia ja mahdollistavat sujuvan arjen omassa kodissa.

Turvaa ja hoivaa kellon ympäri

Yhä useampi kaupunkilainen saa tarvitsemaansa tukea etähoidosta, jossa terveydenhoitoalan ammattilainen ottaa tabletin välityksellä kaksisuuntaisen ja kuvavälitteisen etäyhteyden asiakkaaseen sovittuina ajankohtina. Etähoitokäynneillä voidaan täydentää kotihoidon palveluita ja valvoa esimerkiksi lääkkeenottoa tai verensokerin mittausta.

- Etähoito on usein erinomainen vaihtoehto, kun kotihoidon asiakas tarvitsee arkeensa lisätukea ja turvaa. "Hoitaja ruudun takaa", kuten eräs asiakkaamme etäyhteyttä kuvasi, tuo arkeen yksilöllistä ja vaikuttavaa hoivaa, jolla voimme tukea asiakkaittemme, usein ikäihmisten mutta myös kuntoutujien, kotona asumista, kertoo hoivapalveluja Palvelukeskus Helsingissä luotsaava palvelupäällikkö Taina Nevalainen.

Monelle ikäihmisistä turvapuhelinpalvelu tuo turvaa arkeen, sillä rannekkeen avulla apu on lähellä vuorokauden ympäri. Napinpainallus avaa yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen, joka arvioi avuntarpeen ja hälyttää tarvittaessa apua paikalle. Erillisestä GPS-rannekkeesta voi olla hyötyä, etenkin jos ikääntyneellä on muistisairaus tai sairauskohtaus- tai kaatumisriski.

- GPS-ranneke toimii kuten tavallinen turvapuhelin, mutta se lähettää hälytyksen turvapuhelinpäivystykseemme myös silloin, jos asiakas poistuu hänelle määritellyltä turva-alueelta esimerkiksi yöaikaan. Paikannusjärjestelmän avulla tavoitamme hänet tarvittaessa nopeasti, selventää Nevalainen.

Oikea ruokavalio ylläpitää terveyttä ja toimintakykyä

Myös ravitsemuksella on merkittävä rooli ikääntyvien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämisessä.

- Ikääntyvillä ruokahalu voi heikentyä monista eri syistä. Aliravitsemuksen ehkäisemiseksi on erityisen tärkeää huolehtia riittävästä energian- ja proteiininsaannista, muistuttaa Palvelukeskus Helsingin ravitsemusasiantuntija Tarja Heikkinen.

Palvelukeskus Helsinki tuottaa helsinkiläisille muun muassa aterioita potilas- ja asukasruokailuun sekä kotiaterioita, jotka on suunniteltu kansalliset ravitsemussuositukset huomioiden.

Kotiateriat valmistetaan Palvelukeskuksen keskuskeittiössä ja toimitetaan asiakkaiden koteihin lämmitystä vaille valmiina. Aterioissa huomioidaan tarvittaessa asiakkaan erityisruokavaliot sekä rakenteelliset seikat, jotka helpottavat ruuan nauttimista.

Kuljetuspalvelua arkiaskareisiin ja sosiaalisiin kohtaamisiin

Kun liikkuminen omin avuin julkisilla kulkuvälineillä vaikeutuu, apua kulkemiseen voi saada Helsingin Matkapalvelusta. Se on sosiaali- ja terveystoimialan yhdessä Palvelukeskus Helsingin ja yksityisten liikennöintiyritysten kanssa tuottama vaikeavammaisille ja vanhuksille tarkoitettu kuljetuspalvelu.

- Välitämme kyytejä vuoden jokaisena päivänä, ympäri vuorokauden, mikä mahdollistaa vapaan ja sujuvan liikkumisen arkisille asioille sekä sosiaalisiin kohtaamisiin. Välitämme päivittäin noin 2000 kyytiä 15 000 helsinkiläisille Matkapalvelun asiakkaalle, kertoo kuljetuspalveluiden palvelupäällikkö Hanna-Leena Tastula Palvelukeskus Helsingistä.

Kaikista Helsingin kaupungin vanhuksille suunnatuista palveluista saa kootusti tietoa Seniori-infosta.

Palvelukeskus Helsinki on kaupungin omistama liikelaitos, joka toimii kouluissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, monipuolisissa palvelukeskuksissa sekä palvelutaloissa. Olemme mukana 100 000 ruokahetkessä päivittäin ja kokemusta meillä on ruokapalvelujen hoitamisesta yli 100 vuoden ajalta. Ruokapalvelujen lisäksi kehitämme ja tuotamme puhelin- ja hyvinvointipalveluja sekä tuemme kotona asumista monipuolisilla teknisillä ratkaisuilla ja palveluilla. Huolehdimme myös siivouspalveluista.