Palvelukeskus Helsinki tuottaa ruokapalveluja n.120 helsinkiläiskoulussa, lukiossa ja oppilaitoksessa.

Tyytyväisyyttä Palvelukeskus Helsingin ruokapalveluihin selvitetään kouluissa ja oppilaitoksissa noin 50 000 asiakkaalta

Palvelukeskus Helsinki selvittää yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa tyytyväisyyttä ruokapalveluihin helsinkiläisissä peruskouluissa, lukioissa ja oppilaitoksissa 19.10. – 30.10.

Kysely toteutetaan yhteensä noin 120 koulussa ja oppilaitoksessa, joihin Palvelukeskus Helsinki tuottaa ruokapalveluja. Arvioita kartoitetaan sähköisellä kyselyllä, johon voivat vastata sekä koulujen ja oppilaitosten oppilaat, opettajat ja muu ruokaileva henkilökunta, yhteensä noin 50 000 asiakasta.

- Tavoitteenamme on, että kouluruokakokemus olisi niin oppilaille kuin koulujen ja oppilaitosten henkilökunnalle mieluisa. Toivomme kyselyyn vastauksia mahdollisimman laajasti, jotta tiedämme, miten olemme tässä tehtävässä onnistuneet ja mitä voimme tehdä tulevaisuudessa vieläkin paremmin, kertoo kehityspäällikkö Elina Tarkkonen Palvelukeskus Helsingistä.

Asiakastyytyväisyyskyselyyn pääsee vastaamaan muun muassa koulujen ja oppilaitosten ravintolamainoksissa olevan QR-koodin kautta tai rehtorin Wilmaan välittämästä viestistä, jossa on suora linkki kyselyyn. Kyselystä kerättyä palautetta hyödynnetään koulujen ja oppilaitosten ruokapalvelujen kehittämisessä.

Palvelukeskus Helsinki tuottaa koulujen, lukioiden ja oppilaitosten ruokapalveluja yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.