Ruokavaliolla on suuri merkitys toimintakyvyn ja terveyden ylläpidossa. Kuva: Petteri Hautamaa, Palvelukeskus Helsinki

Tuore ikääntyneiden ruokasuositus ehkäisee vajaaravitsemusta ja tukee toimintakykyä

Ikääntyneiden ruokasuositus sai odotetun päivityksen maaliskuun lopulla. Uudistetun Vireyttä seniorivuosiin -ruokasuosituksen tavoitteena on turvata ikääntyneiden hyvää ravitsemustilaa ja sosiaalista hyvinvointia, ja ylläpitää niiden avulla hyvinvointia ja toimintakykyisyyttä. Ohjeistuksessa keskitytään terveyttä edistävään ruokavalioon erityisesti eläkeikää lähestyttäessä ja eläkeiässä.

Uusi suositus antaa työkalut eri toimintakykyisten ikääntyneiden hyvän ravitsemustilan ylläpitämiseen, määrittämiseen ja seurantaan sekä ravitsemushoidon toteuttamiseen. Julkaisu tarjoaa tietoa ravitsemuksen erityispiirteistä sekä hyvistä käytännöistä huomioitavaksi palvelujen kehittämisessä.

Näitä ovat esimerkiksi suositukset ateriarytmistä, kotiaterioiden sisällöstä, perusruokavalion koostumuksesta ja annoskoosta sekä tehostetusta ja rakennemuutetuista ruokavalioista. Se tarjoaa ruokapalvelujen tuottajille tietoa myös esimerkiksi ikääntyneiden ravinnontarpeen, sairauksien ja suun terveyden vaikutuksesta ruokalistasuunnitteluun ja aterioiden koostumukseen.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalle, esimerkiksi sairaaloihin, seniorikeskuksiin ja hoitoalan asumisyksiköihin ruokapalveluja tuottavan Palvelukeskus Helsingin ravitsemusasiantuntija Tarja Heikkinen pitää uusia ruokasuosituksia hyvinä.

- Nyt julkaistu suositus antaa erinomaiset laatulinjaukset ruokapalvelujen järjestämiseen valtakunnallisesti. On erittäin tärkeää, että ikääntyneiden ravitsemukseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota, sillä ruokavaliolla on suuri merkitys toimintakyvyn ja terveyden ylläpidossa, Heikkinen näkee.

Suosituksessa korostetaan myös ikääntyneiden osallisuutta ruokapalvelujen suunnittelussa, jotta iäkkäiden yksilöllisiä valinnanmahdollisuuksia voidaan kehittää. Tavoitteena on, että ruoka vastaa ikäryhmän tarpeita ja toiveita. Lisäksi se antaa reseptien kehittämiseen ravitsemuksellisia tavoitteita muun muassa proteiinin ja pehmeiden rasvojen saannin turvaamiseksi.

- Monet asiakkaat tarvitsevat esimerkiksi rakenteeltaan muunnettua ruokaa tai runsaasti energiaa ja proteiinia pienestä ruokamäärästä. Myös näiden reseptien kehittäminen tärkeää, jotta kaikille asiakkaille saadaan samankaltaista maistuvaa ruokaa. Samanaikaisesti asiakkaanamme on enenevässä määrin modernimpien ruokalajien ystäviä tai kasvisruokavaliota noudattavia iäkkäitä henkilöitä.

Palvelukeskus Helsingissä ikääntyneitä halutaan ottaa entistä enemmän mukaan ruokien kehitystyöhön. Myös ruokailun sosiaalisia puolia on palveluissa huomioitu.

- Huomioimme kehitystyössä asiakastyytyväisyyskyselyissä saatuja toiveita ja olemme myös lisäämässä ikääntyneiden osallisuutta ruokapalvelujen kehittämisessä. Yhteisiä ruokailuhetkiä ikääntyneille järjestämme normaalioloissa paitsi hoitoalan ravintoloissamme myös esimerkiksi etähoidossa, jossa kokoontuu säännöllisesti virtuaalisia kotihoidon asiakkaista koostuvia ruokailuryhmiä. Ruokailuryhmässä ikääntyneet voivat lounastaa kuva- ja äänivälitteisesti saman pöydän ääressä ja keskustella arkisista asioista. Nämä kohtaamiset ruoan äärellä ovat tällaisina poikkeusaikoina entistä merkityksellisempiä, Heikkinen sanoo.

Palvelukeskus Helsingin tuotekehityksen suunnitteiljan Petteri Hautamaan kuvia on hyödynnetty mm. Vireyttä seniorivuosiin -ruokasuosituksessa.

Palvelukeskus Helsingin tuotekehityksen suunnittelijan Petteri Hautamaan kuvia on hyödynnetty mm. Vireyttä seniorivuosiin -ruokasuosituksessa.

Vireyttä seniorivuosiin -suositus on tarkoitettu erityisesti ikääntyneiden ruokailusta ja ravitsemushoidosta vastaaville toimijoille julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä palvelujen kilpailuttajille ja päättäjille, mutta se tarjoaa tärkeää tietoa myös omaishoitoon sekä ikääntyville itselleen. Suositukseen kirjatut laatukriteerit ja seurantaindikaattorit ovat puolestaan työkaluja oma- ja viranomaisvalvontaan sekä alueelliseen ja valtakunnalliseen seurantaan ja vaikutusten arviointiin.

Uuden suosituksen ovat laatineet Valtion ravitsemusneuvottelukunnan nimeämä asiantuntijatyöryhmä ja niiden julkaisusta vastasi Valtion ravitsemusneuvottelukunta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Oppaan kuvissa on hyödynnetty myös Palvelukeskus Helsingin hoitoalan ruokia suunnittelevan Petteri Hautamaan kuvia.

- Oli kiva päästä mukaan kuvaamaan uuden Vireyttä seniorivuosiin -ruokasuosituksen kuvia. Aiemmin olen ottanut kuvia myös varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksiin ja nämä ovat aina mielenkiintoisia projekteja, jotka tuovat mukavaa vaihtelua perustyöhön, Hautamaa sanoo.

Tutustu Vireyttä seniorivuosiin -ruokasuositukseen.