Vuoden taidokkain hankinta -kilpailun logo

Ruokakuljetuspalvelut Vuoden taidokkain hankinta -finalisti

Palvelukeskus Helsingin kilpailuttama ruokakuljetuspalveluiden kokonaisuus on yltänyt Vuoden taidokkain hankinta -kilpailun finaaliin. Kilpailun järjestää Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksikkö.

Vuonna 2018 kilpailutettu ruokapalveluiden logistiikka, johon kuuluvat muun muassa kotiateriakuljetukset, päiväkoti- ja kouluruokakuljetukset sekä toimipaikkojen väliset ruokakuljetukset, saa kiitosta erityisesti myönteisistä ympäristö- ja kustannusvaikutuksistaan. Hankinnassa haasteena olivat muun muassa laaja toimitusalue pääkaupunkiseudun yli 2000 toimituspisteeseen sekä kuljetusten toimitusaikataulut minuutin tarkkuudella.

Hyvin hoidettu laaja hankinta, jossa huomioitu toiminnan kriittisyys asiakkaan kannalta. Hankinnassa taidokas ennakointi ja tulosorientoituneisuus. Panostettu hienosti selvitystyöhön ennen hankintaprosessia. Sopimuskauden aikainen toiminta turvattu vaativin sopimusehdoin, todetaan neuvontayksikön arviossa. 

Kilpailutuksen yhteydessä korostui määrittelytyön merkitys. Lisäksi muun muassa hintarakenne uudistettiin ja ajoneuvokaluston ympäristökriteerejä kiristettiin huomattavasti aiemmasta. Uudet kuljetussopimukset alensivat kuljetuksista aiheutuneita päästöjä merkittävästi. Häkäpäästöt vähenivät 22%, typenoksidit 67 % ja hiukkaspäästöt 92 % aiempaan kuljetuskalustoon verrattuna. Samassa yhteydessä aikaansaatiin jopa 25 % kustannusten säästö verrattuna aikaisempiin sopimuksiin.

–Suomessa Hilma.fi –palvelussa julkaistaan vuosittain noin 15 000 julkista hankintailmoitusta, joiden yhteisarvo on noin 25 miljardia euroa. Täten finaaliin pääsy on erittäin merkittävä onnistuminen hankintojen osaamisessa koko Suomen mittakaavassa, toteaa Palvelukeskus Helsingin hankinta- ja logistiikkapäällikkö Antti Virtanen.

Vuoden taidokkain hankinta –kilpailun voittaja ratkeaa keskiviikkona 27.3. Kilpailussa palkitaan hankintayksikkö, jonka hankinta on toteutettu erityisen taidokkaasti hankintalain mahdollistamilla keinoilla. Tärkeintä on mallikkaasti maaliin viety hankinta, jossa on oivallettu hyödyntää hankintalain keinoja taidokkaasti ja jossa lopputulos on kokonaisuutena onnistunut.


Lisätietoja:

Palvelukeskus Helsinki, Antti Virtanen, hankinta- ja logistiikkapäällikkö

antti.virtanen@hel.fi, p. 040  173 5868

Palvelukeskus Helsinki on kaupungin omistama liikelaitos, joka toimii kouluissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, monipuolisissa palvelukeskuksissa sekä palvelutaloissa. Olemme mukana 100 000 ruokahetkessä päivittäin ja kokemusta meillä on ruokapalvelujen hoitamisesta yli 100 vuoden ajalta. Ruokapalvelujen lisäksi kehitämme ja tuotamme puhelin- ja hyvinvointipalveluja sekä tuemme kotona asumista monipuolisilla teknisillä ratkaisuilla ja palveluilla. Huolehdimme myös siivouspalveluista.

JAA