Palvelukeskus Helsinki huolehtii siivouksesta 180 helsinkiläispäiväkodissa.

Puhtaus luo hyvinvointia ja vaatii ammattiosaamista

Siivous vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiin ja viihtyisyyteen niin töissä kuin julkisissa tiloissa. Valtakunnallisella Puhtauspäivällä 7.12. halutaan juhlia puhtautta ja kiittää sen tekijöitä. Palvelukeskus Helsingissä siivoustyötä tekee noin 200 ammattilaista, jotka huolehtivat päivittäin turvallisesta ja terveellisestä työympäristöstä 180 helsinkiläispäiväkodissa.

Yksi käytännön siivoustyötä tekevistä on Nadezda ”Nadja” Petrova, joka toimii Palvelukeskus Helsingillä kiertävänä siivoustyön palveluohjaajana. Petrova kertoo viihtyvänsä hyvin monipuolisessa ja haastavassa työssään, jossa päivittäiset työtehtävät vaihtelevat toimipisteiden tarpeiden ja tilanteen mukaan.

– Toisina päivinä teen siivouksen ohella ruokapalvelutehtäviä, kuten valmistan esimerkiksi aamupalaa lapsille ja toisina esivalmistelen siivoukseen tarvittavia tekstiilejä, käyttöliuoksia ja huolehdin toimipaikan siivouksesta. Tehtäviin sisältyy myös tekstiilihuoltoa, omavalvontaa, siivoustarvikkeiden riittävyyden seurantaa, työntekijöiden opastusta ja asiakaspalvelutehtäviä, joissa vuorovaikutustaitoni kehittyvät joka päivä, hän kertoo.

Kiertävä siivoustyön palveluohjaaja Nadezda Petrova kertoo viihtyvänsä monipuolisessa työssään kiertävänä siivoustyön palveluohjaajana. Kuva: Katriina Sinkkonen, Palvelukeskus Helsinki.

Päiväkotisiivouksesta vastaavat Palvelukeskus Helsingillä muun muassa yhdistelmätyöntekijät, joiden työpäivät vaihtelevat toimipisteittäin sisältäen työskentelyä keittiössä ja päiväkotisiivouksessa. Petrova kuvaa siivoustyötä pohjimmiltaan hyvin samankaltaiseksi kuin monet muutkin työt. Työn parhaita puolia on hänen mielestään vastuun ja vapauden tasapaino.

– Siinä on toimintasuunnitelma ja tietty määrä päivittäisiä työtunteja ja -tehtäviä. Pidän siitä, että näen oman työni kädenjäljen ja voin suunnitella ja toteuttaa päivittäistä ylläpitosiivousta toimintaohjeiden ja asiakkaan toiveiden raameissa hyvin itsenäisesti. Tätä korostavat myös monet työntekijämme, hän sanoo.

Petrova näkee siivoustyöllä yhteiskunnallista merkitystä myös muiden palvelujen kannalta.

– Mielestäni puhtaus on eräänlainen mittari palveluille. Hyvin hoidettuna se nostaa myös muun palvelun tasoa ja vastaavasti huonosti hoidettuna heikentää sitä. Kun puhutaan päiväkotisiivouksesta, tehtävämme on tehdä työtämme niin hyvin, että päiväkodin henkilökunta voi keskittyä omaan työhönsä parhaalla mahdollisella tavalla, hän kuvaa.

Ammattimaista siivousta osataan arvostaa

Petrova korostaa, ettei ammattimaista siivousta opita muutamassa viikossa, vaan se vaatii muun muassa siivousmenetelmien, -välineiden ja tekstiilihuollon hallintaa, poistettavan lian ja pintamateriaalien tunnistamista, koneiden käytön tuntemusta sekä ergonomian ja ympäristövaikutusten huomioimista. Näiden lisäksi tarvitaan myös monia avainominaisuuksia, kuten luotettavuutta, joustavuutta, kehittymishalua ja asiakaspalvelutaitoja sekä kykyä soveltaa tietoa vaihtelevissa työelämän tilanteissa.

Palvelukeskus Helsingissä siivoustyötä tekevät ja ohjaavat käyvät läpi kattavan päiväkotisiivouskoulutuksen, jossa käsitellään laajasti oikeanlaisia työskentelytapoja, -menetelmiä, -välineitä ja puhdistusaineita. Koulutuksessa huomioidaan myös vastuullisuusnäkökohdat.

–Käytämme mikrokuituisia siivoustekstiilejä, ja minimoimme veden ja kemikaalien käyttöä, joka on tärkeää myös hyvinvoinnille. Hyödynnämme siivouksessa pääosin kestokulutusvälineitä ja ympäristömerkittyjä pesuaineita. Desinfioivia aineita sekä kertakäyttötuotteita käytämme vain, kun se on välttämätöntä, Petrova kertoo.

Myös välineiden käyttöikää pidennetään niiden huolellisella, päivittäisellä puhdistamisella ja huoltamisella ja elinkaarensa päässä ne kierrätetään asianmukaisesti.

Ammattimaisen siivouksen hyödyt näkyvät paitsi päiväkotien viihtyisyydessä myös sisäilman laadussa ja lasten ja aikuisten hyvinvoinnissa.

Laadukas ja tarkasti tehty siivous vaatii paljon työtä, mutta saa myös kiitosta.

–Mielestäni asiakkaat arvostavat työtämme ja huomaavat työn jäljen. Saan kiitosta monesti itse ja samoin myös muut työntekijämme, mikä motivoi kehittämään palvelua ja työtapoja edelleen.

Petrova haluaa välittää kiitoksia siivoustiimilleen myös itse. – Haluan sanoa, että meillä on mahtavia, tunnollisia ja ahkeria siivoustyöntekijöitä ja erittäin hyvä tiimihenki. Tänä haasteellisena aikana olemme saaneet paljon hyviä ohjeistuksia myös talomme siivoustyön kehitystiimiltä, mikä on ollut tärkeä tuki, Petrova kiittää, ja toivottaa kaikille hyvää puhtauspäivää.

Vuotuista siivousalan järjestöjen käynnistämää Puhtauspäivää vietetään tänä vuonna 7.12. Sen tarkoituksena on herättää ihmisiä huomaamaan siivoustyön merkitys meille jokaiselle.