Palvelukeskus Helsinki toimitti koulujen noutoaterioita lähes 9000 Helsingin peruskoulun oppilaalle.

Palvelukeskus Helsinki turvasi tärkeitä palveluja korona-aikana

Koronaepidemian myötä maaliskuussa alkaneet poikkeusolot ovat edellyttäneet koko Helsingiltä ripeää mukautumista ja ketterää reagointia täysin uusiin palveluntarpeisiin. Myös Palvelukeskus Helsingissä kehitettiin epidemian kiivaimpaan aikaan nopeasti uusia palvelukonsepteja, joilla turvattiin muun muassa kaupunkilaisten ruokapalveluja sekä kotihoidon asiakkaiden turvallista kotona asumista.

Uusia ruokapalveluja kouluihin, oppilaitoksiin ja asunnottomille

Kun maaliskuussa suurin osa oppilaista siirtyi etäopetukseen, uusia toimintamalleja kouluruokailun järjestämiseksi valmisteltiin nopeasti. Yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa syntyi koulujen noutoateriat, joita 1.-9.-luokkien oppilailla oli mahdollisuus noutaa lähes 60 koululta viikon jokaiselle arkipäivälle. Palvelukeskus Helsinki toimitti noutoaterioita noin 9000 helsinkiläisoppilaalle.

Kouluruokaa tarjottiin koko epidemian ajan myös Palvelukeskus Helsingin kouluravintoloissa, joissa valmistettiin myös erityisruokavalioiden mukaiset koululounaat. Lisäksi lähes 2000 Helsingin lukiolaiselle ja Stadin ammatti- ja aikuisopistojen opiskelijalle toimitettiin kerran viikossa jaettavia ruokakasseja toukokuun puolivälistä alkaen lukuvuoden loppuun.

Ruokapalveluja tuotettiin koko kevät keskeytyksettä Palvelukeskus Helsingin päiväkotikohteisiin, hoitoalan potilas- ja asukasruokailuun sekä henkilöstöravintoloihin.

Myös kotihoidon asiakkaille toimitettavien kotiaterioiden tarve kasvoi selvästi epidemian myötä.

– Ruokatuotantolaitoksemme on toiminut poikkeustilanteissa erittäin joustavasti ja mukautuen, minkä ansiosta olemme voineet tarjota ruokapalveluja uusille asiakasryhmille ja vastata kasvaviin ruoka-annosten määriin lyhyellä varoitusajalla, kertoo Palvelukeskus Helsingin toimitusjohtaja Antti Värtelä.

Huhtikuussa sosiaali- ja terveystoimialan kanssa käynnistettiin vain muutamassa päivässä kokonaan uusi ruokapalvelu, jolla haluttiin turvata asunnottomien hyvinvointia tarjoamalla päivittäinen lämmin ateria Helsingin asunnottomille. Alkuun lämpimiä aterioita varauduttiin tarjoamaan noin 400 annosta päivässä, mutta kysyntä osoittautui arvioitua suuremmaksi ja tällä hetkellä lämpimiä aterioita ja eväspaketteja valmistetaan päivittäin noin 600 asunnottomalle.

Päiväkodeissa suoritettiin tehostettua siivousta, jossa kiinnitetään normaalin huolellisen ylläpitosiivouksen lisäksi erityistä huomiota kaikkien kosketuspintojen huolelliseen puhdistamiseen sekä wc-tilojen hygieenisyyteen.

Henkilöstö on ollut avainasemassa palvelujen jatkuvuuden varmistamisessa poikkeustilanteessakin.

– Palvelukeskus Helsingin työntekijöistä yli 1200 henkilöä on ollut koko kevään ajan läsnä toimipaikoissaan kouluissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, seniorikeskuksissa ja hoitoalan henkilöstöravintoloissa sekä etähoidossa ja puhelinpalveluissa. Jokaisella on ollut merkittävä rooli ja oma vastuu poikkeustilanteen hoidossa, aivan sen eturintamassa. Tämä on vaatinut valtavasti rohkeutta ja sitoutumista työhön, kiittelee Värtelä.

Puhelinpalveluja kaupunkilaisille ja tukea kotona-asumiseen

Etähoidon tarve kasvoi koronakriisin aikaan.

Epidemian alkaessa oli myös vastattava kaupunkilaisten kasvavaan tiedon- ja palveluntarpeeseen. Yhteistyössä kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kanssa perustettiin vain tunneissa koronaneuvonnan palvelunumeroita ja kaupungin vaihteen palveluaikoja pidennettiin.

Pikaisesti käynnistyi myös sosiaali-ja terveystoimialan kanssa puhelinpalvelu, jolla kartoitettiin epidemian alkaessa yli 70-vuotiaiden helsinkiläisten ruoka-avun tarvetta.

Kotihoitoa on tuettu koronan seurauksena myös entistä enemmän etähoidolla, jonka tarve on kasvanut kevään aikana voimakkaasti. Toukokuussa etähoidossa rikkoutui 1000 asiakkaan raja ja etähoidon asiakaskäyntejä tehdään kuukausittain jopa 30 000. Käynneillä tarkistetaan esimerkiksi asiakkaan vointia ja kuulumisia sekä valvotaan lääkkeenottoa ja verensokerin mittausta.

Monelle asiakkaalle etähoidon käynnit tuovat arkeen turvaa ja vähentävät yksinäisyyttä. Etähoidon tablet-laitteen avulla asiakkaiden on mahdollista tarvittaessa ottaa myös itse yhteys hoitajaan. Vaikka moni ikääntyneiden sosiaalinen päivätoiminta jouduttiin koronan vuoksi laittamaan tauolle, etähoidon jumpparyhmissä sekä ruokailuryhmissä asiakkaat ovat voineet tavata toisiaan, kukin omista kodeistaan.

—On todella tärkeää, että Helsingissä on ollut käytännöt ja infra etähoitoon valmiina jo ennen tätä poikkeustilannetta, sillä palvelu on varsinkin nyt osoittanut arvonsa. Pystyimme vastaamaan nopeasti kasvaneeseen kysyntään, Värtelä toteaa.

Koko epidemian ajan on myös kehitetty palveluja, joilla fyysisiä kontakteja voidaan tarvittaessa välttää. Uusia palveluja ovat esimerkiksi kesäkuussa kotihoidon asiakkaille käynnistetty lääkeautomaatti-palvelu sekä parhaillaan pilotoinnissa oleva etähoidon omaisliittymä, jonka avulla omaiset voivat olla kuva- ja äänivälitteisessä yhteydessä läheisiinsä.

Ennalta-arvaamaton kriisi on antanut oppeja myös tulevaan varautumiseen.

– Vaikka harva poikkeustilanne toteutuu juuri suunnitelman mukaan, on tärkeää, että toimintamalleja näihin tilanteisiin on jo etukäteen yhdessä toimialojen kanssa hiottu ja niistä on käyty keskustelua. Ennalta sovitut toimintaperiaatteet nopeuttavat ratkaisuja kriittisissä tilanteissa, painottaa Värtelä.