Palvelukeskus Helsinki käyttää ruoassaan pääosin suomalaista lihaa

Palvelukeskus Helsinki on saanut kyselyjä sekä medialta että kansalaisilta liharuoan alkuperän vuoksi. Monet ovat olleet huolissaan, mistä koulu- ja päiväkotiruoassa käytetty liha on peräisin. Pääosin Palvelukeskuksen ruoissa liha on kotimaista, mutta EU-kilpailutusten vuoksi lihaa tulee myös EU:n alueelta Saksasta ja Hollannista.

Kuka tekee ruokaa Helsingin päiväkoteihin, kouluihin ja palvelukeskuksiin?

Palvelukeskus Helsinki toimii kumppanina Helsingin kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa, monipuolisissa palvelukeskuksissa, palvelutaloissa sekä sairaaloissa. Olemme mukana yli 100 000 ruokahetkessä päivittäin.

Monipalvelut-yksikkö tuottaa ruokaa seuraavasti:
• Asiakas-, asukas- ja potilasateriat
• Henkilöstöateriat
• Kotiateriat
• Koulu- ja oppilaitosateriat
• Päiväkotiateriat

Palvelukeskus Helsingin lisäksi päiväkoti- ja kouluruokailua hoitavat Helsingissä myös muut toimijat.

Mikä on Palvelukeskus Helsingin ruokatuotannon lihan alkuperä?

Palvelukeskus Helsinki kilpailutti yhteistyössä Helsingin kaupungin hankintakeskuksen kanssa lihatoimittajat keväällä 2016, kun aikaisempi sopimuskausi päättyi. Kilpailutuksen tuloksena valituiksi toimittajiksi tulivat HKScan, Atria ja Chipsters. Merkittävin muutos aikaisempaan on Chipstersin toimittaman jauhelihan alkuperämaassa.

HKScan ja Atria toimittavat pääosin suomalaista lihaa. Chipsters toimittaa jauhelihaa vain Pakkalan tuotantoon ja heidän nauta- ja sikajauhelihan alkuperämaat ovat Hollanti ja Saksa. Pakkalan tuotannosta toimitettavat tuotteet, jotka sisältävät naudan- tai sianjauhelihaa, ovat alkuperältään Hollannista tai Saksasta. Näitä lukuunottamatta käyttämämme naudan- ja sianjauheliha ovat kotimaista alkuperää.

Tällä hetkellä Palvelukeskus Helsingin tuotannossa käytetään siis vain suomalaista sekä EU:n alueella tuotettua lihaa.

Voidaanko lihan alkuperä jäljittää?

Palvelukeskus Helsingillä on tiedossa toimittajien ilmoittamat lihan alkuperämaat. Lihan toimittaja on velvollinen ilmoittamaan muutokset: kilpailutuksessa on ollut ehtona, että toimittajan tulee informoida tilaajaa sopimustuotteissa tapahtuvissa muutoksissa vähintään 2 kuukautta ennen muutosta.

Mitkä ovat raaka-aineiden kuten lihan hankintakriteerit?

Helsingin kaupungin on julkisena toimijana noudatettava lakia julkisista hankinnoista, joka pohjautuu EU-direktiiveihin. Laissa säädetään että EU:n sisällä on kaikkia tarjoajia kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättä hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa.

Tämä tarkoittaa sitä, ettei Palvelukeskus Helsinki voi tarjouspyynnöissä pyytää tiettyä alkuperää olevia tuotteita, kuten suomalaisia tai oman kunnan tuotteita. Kaikki EU:n sisältä tulevien tarjoajien tarjoukset on siis hyväksyttävä, mikäli ne täyttävät ostettaville tuotteille ja tarjoajille asetetut yleiset vaatimukset.

Miten turvallisia ja ekologisia käytetyt raaka-aineet ovat?

Palvelukeskus Helsinki edellyttää sekä ekologista, ekonomista että sosiaalista vastuuta toiminnassaan erilaisin seurantatavoin. Kelpoisuusehtona on muun muassa tuotteiden GMO-vapaus eli tuotteet eivät saa sisältää muuntogeenisiä ainesosia. Lisäksi tarjousmenettelyssä on laadunvarmistus osoitettava ja todennettava mm. näytteenotoilla, dokumentoinnilla ja esitettävä kuvaus jäljitettävyydestä takaisinvetosuunnitelmalla mahdollisten poikkeustilanteiden varalle.

Palvelukeskus Helsinki pyrkii päivittäin huolehtimaan siitä, että ruokailijamme saavat turvallista, puhdasta ja mahdollisimman vähän prosessoitua tai lisäaineilla jalostettua ruokaa. Lisäksi meidän tulee varmistaa jatkuvasti päivittäinen tuotteiden saatavuus, vastaammehan päivittäin noin 100 000 ruokailuhetken onnistumisesta.