Helsingissä käytössä eniten kotihoidon lääkeautomaatteja maailmassa

Helsingin kotihoidossa lääkeautomaattien määrä on noussut viimeisen kahden vuoden aikana tasaisesti siitä asti, kun palvelua ensi kerran pilotoitiin vuonna 2019. Tällä hetkellä lääkeautomaatteja on käytössä Helsingissä jo noin 700 kotihoidon asiakkaalla, mikä on eniten maailmassa.

Palvelukeskus Helsingin kotihoidolle toimittamat automaatit huolehtivat kotihoidon asiakkaiden oikea-aikaisesta lääkehoidosta tarjoamalla lääkkeet asiakkaan itse otettavaksi ennalta määriteltynä ajankohtana.

Suurimpia syitä lääkeautomaattipalvelun suosion kasvuun on kotihoitopäällikkö Sanna Nummisen mielestä laitteen käytön yksinkertaisuus ja sen mahdollistama hoidon sujuvuus. Numminen vastaa palvelusta Helsingin kotihoidossa. Hänen mukaansa siitä saatu palaute niin kotihoidon asiakkailta kuin työntekijöiltäkin on ollut pääsääntöisesti positiivista.

- Lääkeautomaatin käyttö on erittäin helppoa. Useille kotihoidon asiakkaista se luo rytmiä päivään ja lisää osallisuutta omaan lääkehoitoon. Siten se ylläpitää myös asiakkaan omatoimisuutta. Lämpimästä suhtautumisesta laitteeseen kertoo sekin, että osa asiakkaistamme on antanut lääkeautomaatilleen jopa nimen, Numminen kertoo.

Lisää turvaa lääkehoitoon

Lääkeautomaateista tekee lähestyttävän myös se, että ne ohjaavat ja opastavat asiakkaita lääkkeiden otossa äänellä. Mikäli lääkkeet jäävät syystä tai toisesta ottamatta, lukitsee automaatti lääkkeet sisäänsä ja tekee ilmoituksen Palvelukeskus Helsingin hoivapalveluihin, josta tilannetta aletaan heti selvittämään. Kaikki lääkkeet ovat turvallisesti laitteen sisällä, eikä niitä voi saada enempää kuin asiakkaalle on määrätty.

Automaattien kautta annostellaan Helsingissä kuukausittain yli 50 000 lääkeannosta. Osalla asiakkaista ne voivat korvata jonkun kotihoidon käynneistä.

- Lääkeautomaatit lisäävät lääkehoidon onnistumista ja turvallisuutta esimerkiksi aikakriittisten lääkkeiden osalta. Palvelu on vapauttanut myös kotihoidon aikaa aiempaa paremmin myös niihin tarpeisiin, joihin ei voida automaatin avulla vastata, Numminen kertoo.

Asiakkaiden tarpeista kehittyvä palvelu

Palvelukeskus Helsingille ammattimaisen palvelun lääkeautomaatteja toimittaa Evondos, joka on Pohjoismaiden johtava lääkeannostelupalvelujen tarjoaja. Maailmassa Helsingin kanssa lähes yhtä paljon vastaavia lääkeautomaatteja on käytössä tällä hetkellä vain Oslossa. Tällä hetkellä Helsinki on kuitenkin kärjessä ja laitteiden kehittyessä myös käyttäjämäärät voivat kasvaa.

- Lääkeautomaattipalvelua on kehitetty pienin askelin jatkuvasti meidän ja asiakkaiden esittämien toiveiden ja ideoiden perusteella. Tulevaisuudessa ammattimaisen palvelun lääkeautomaatteihin voi liittyä vaikkapa videoyhteys, mikä lisää laitteen käyttömahdollisuuksia terveydenhuollossa, kertoo palveluratkaisujen kehityksestä Palvelukeskus Helsingillä vastaava järjestelmäsuunnittelija Tuomas Rantala.