Future lab -työpajassa muotoiltiin suuntaviivoja tulevaisuuden kouluruokailulle

Palvelukeskus Helsingissä on käynnissä kouluruokailun palvelupolkua muotoileva kärkiprojekti, jonka tavoitteena on saada yhä useampi helsinkiläisoppilas nauttimaan koululounasta päivän aikana. THL:n tuoreimman kouluterveyskyselyn mukaan jopa 47 % 8.-9. luokkalaisista helsinkiläisoppilaista jättää viikon aikana ainakin yhden koululounaan väliin. Palvelukeskus Helsingissä haasteeseen tartuttiin kouluruokailun tulevaisuutta muotoilevassa Future Lab -työpajassa, jossa kriittisiä palvelupisteitä kehitettiin eri tahojen yhteistyönä palvelumuotoilun menetelmin.

Kouluruokailun yhteistä palvelupolkua olivat mukana kehittämässä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiantuntijat, helsinkiläisten yläkoulujen oppilaat, Palvelukeskus Helsingin kouluruoan kehityksestä vastaavat asiantuntijat sekä ruoka-alan vaikuttajat. Lähtölaukauksen työpajatyöskentelylle antoi kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Piia Pakarinen, joka puheenvuorossaan avasi muun muassa kouluruokailun historiaa ja roolia nykypäivänä.

Ajatuksia virittivät myös Suomen ruokakulttuurin edistämissäätiön kouluruokailuverkoston vetäjä Sini Garam ja Food designer Heidi Uppa Design Pravdasta. Garam muistutti muun muassa nuorten luonnollisesta halusta kapinoida instituutioita vastaan, mutta tarpeesta yhteisöllisyyteen.


Nuoret tutkitusti arvostavat rentoa yhdessä syömistä ja kouluruokailu voi olla osalle päivän aikana jopa ainoa yhdessä syömisen hetki. On hienoa, että tässä projektissa on aito halu ymmärtää kohderyhmää ja tehdä yhdessä maailman parasta ja toimivinta kouluruokailua, Garam totesi.

Useita ruokamuotoiluhankkeita muun muassa Aalto-yliopiston kanssa toteuttanut Uppa toi esiin, miten muotoilulla voidaan tuottaa elämyksiä, jotka lisäävät ruokapalvelujen kiinnostavuutta nuorten keskuudessa.

Päivittäin toistuvat asiat voivat olla itsestään selvyyksiä ja hieno asia niiden takana saattaa joskus unohtua. Muotoilulla on paljon annettavaa tällaisessa kehitystyössä, hän pohti.

Raikkaita ratkaisuja ja tulevaisuuteen heittäytymistä


Pienryhmissä työstettiin muun muassa vuoden 2025 kouluruokailua, kouluravintoloiden tunnelmaa, oppilaiden osallistumista koko kouluruokailun palvelupolkuun, kouluruokailun näkymistä digikanavissa sekä sitä, miten kouluruokailusta toivotaan tulevaisuudessa puhuttavan. Työpajaa ohjasi muotoilutoimisto Kuudes.

Ryhmissä syntyi innostunutta keskustelua ja tuoreita ratkaisuehdotuksia. Työpajassa mukana olleet yläkoululaiset Aini ja Liisi olivat hyvillään päivän annista.

– On hienoa päästä aidosti vaikuttamaan ja ideoimaan ratkaisuja yhdessä. Samalla on kiva kuulla myös muiden, ei pelkästään omien ikätovereiden mielipiteitä kouluruokailun kehittämisestä, he pohtivat.

Myös projektin vetäjä Mikael Neuvonen kiitteli työpajan antia ja osallistujia. – Olen iloinen, että mukana oli ulkopuolisia asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita tuulettamassa ajatuksia ja kaikki uskalsivat heittäytyä katsomaan kouluruokailun tulevaisuuteen. Tällä tavoin maailman paras kouluruokailu kehittyy entisestään, hän kiittelee.

Työpajan ajatusten pohjalta työstetään kouluruokailua kehittäviä ratkaisuideoita, joita on tarkoitus pilotoida kouluravintoloissa alkuvuodesta 2020.

Lisätietoja:
Palvelukeskus Helsinki
Mikael Neuvonen, yksikönjohtaja, kehityspalvelut
p. +358 40 809 3563, mikael.neuvonen(at)hel.fi