mm. etähoidolla säästettiin merkittävästi ajokilometrejä.

Etähoito ja kuljetusten yhdistely säästivät yli 1,75 miljoonaa ajokilometriä

Vanhusten ja vammaisten kuljetuspalvelu eli Helsingin Matkapalvelu sekä kuva- ja äänivälitteinen etähoitopalvelu säästivät viime vuonna yhteensä yli 1,75 miljoonaa ajokilometriä ja vähensivät liikenteestä aiheutuvia päästöjä lähes 380 tonnilla.

Matkapalveluissa päästöjä on vähennetty yhdistämällä kyytejä mahdollisuuksien mukaan siten, että samaan suuntaan, samaan aikaan kulkeville on järjestetty yhteinen kyyti. Viime vuonna matkojen yhdistelyn ansiosta jäi ajamatta 435 000 kilometriä.

Etähoidossa terveydenhoitoalan ammattilaiset ohjaavat kotihoidon asiakkaita etäyhteyden avulla kuva- ja äänivälitteisesti muun muassa lääkkeenotossa, ruokailussa ja jumppahetkissä. Etähoito mahdollistaa useamman asiakaskohtaamisen päivän aikana ja vähentää myös autoilun tarvetta. Vuonna 2018 etäkäyntien avulla säästettiin 1,32 miljoonaa ajokilometriä, mikä oli noin 200 000 kilometriä enemmän kuin vuonna 2017.

Palvelukeskus Helsingin viime syksynä solmima uusi ruokakuljetussopimus uudisti myös käytettävää kuljetuskalustoa, mikä vähensi kuljetusten aiheuttamia päästöjä merkittävästi.

Häkäpäästöt vähenivät 22 %, typenoksidit 67 % ja hiukkaspäästöt vähenivät 92 % aiempaan kuljetuskalustoon verrattuna, toteaa asiakkuudet-yksikön johtaja Mikael Neuvonen Palvelukeskus Helsingistä.

Palvelukeskus Helsingin palvelut tukevat Hiilineutraali Helsinki 2035 –tavoitteita

Palvelukeskus Helsinki vastaa kotiin tuotettavista etähoidon palveluista sekä Helsingin Matkapalveluiden välityskeskuksesta, ja on sitoutunut tuottamaan palveluita vastuullisesti. Tavoitteena on vähentää palveluista aiheutuvia päästöjä ja edistää Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelman tavoitteita.

Palvelut tukevat Hiilineutraali Helsinki 2035 –tavoitteita. On hienoa, kun pystymme kehittämään palveluja ja samanaikaisesti vähentämään palvelujen ilmastovaikutuksia, toteaa Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalvelujen yksikönjohtaja Riitta Laanala.

Viime vuonna Palvelukeskus Helsingille myönnettiin myös Ekokompassi-ympäristösertifikaatti, joka kattaa kaikki palvelut lähes 600 toimipaikassa.

Lisätietoja:

Palvelukeskus Helsinki

Riitta Laanala, yksikönjohtaja, puhelin- ja hyvinvointipalvelut
riitta.laanala@hel.fi, p. 09 310 74414

Mikael Neuvonen, yksikönjohtaja, asiakkuudet
mikael.neuvonen@hel.fi, p.+358 40 809 3563.

Palvelukeskus Helsinki on kaupungin omistama liikelaitos, joka toimii kouluissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, monipuolisissa palvelukeskuksissa sekä palvelutaloissa. Olemme mukana 100 000 ruokahetkessä päivittäin ja kokemusta meillä on ruokapalvelujen hoitamisesta yli 100 vuoden ajalta. Ruokapalvelujen lisäksi kehitämme ja tuotamme puhelin- ja hyvinvointipalveluja sekä tuemme kotona asumista monipuolisilla teknisillä ratkaisuilla ja palveluilla. Huolehdimme myös siivouspalveluista.


JAA