Kuva: Jefunne Gimpel

Opetuslautakunta kannattaa vieraan kielen opetuksen varhaistamista Helsingissä

07.03.2017 18:10

Opetuslautakunta kannattaa valtuustoaloitetta, jonka mukaan vieraan kielen opetuksen voi aloittaa jo peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Lautakunnan mielestä myös kielikerhoja ja niin sanottua kielisuihkutusta voidaan lisätä osana varhaiskasvatusta.

Opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa tutkitaan, miten näillä ja mahdollisilla muilla keinoilla voidaan tukea varhennettua kielen oppimista.

Varhennettu kielenopetus kasvattaa 1.-2. -luokkalaisten minimituntimäärä niin, että se nousee 19 vuosiviikkotunnista 21 vuosiviikkotuntiin. Tämä edellyttää lisärahoitusta 2,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Opetuslautakunnan kokouksen 7.3.2017 päätöstiedote 
Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokouksen 7.3.2017 päätöstiedote

JAA