Kuvassa Tulevaisuuden koulun raportin kansi

Tulevaisuuden koulussa tutkitaan ja opiskellaan ilmiöitä

30.03.2015 12:00

Tulevaisuudessa Helsingin koululaiset opiskelevat yhä enemmän tutkimalla ja perehtymällä aihekokonaisuuksiin eli ilmiöihin. Digitalisoituva ympäristö vaikuttaa sekä oppimiseen että opettamiseen. Näin linjaa Tulevaisuuden koulu -työryhmä raportissaan.

Työryhmä luovutti 30. maaliskuuta raporttinsa apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljaselle. Työryhmä selvitti, mitä tulee tehdä vuoteen 2020 mennessä, jotta kaupungin koulujen ja oppilaitosten oppimisympäristöt vastaisivat tulevaisuuden tarpeita.

- Raportti antaa selkeitä suuntaviivoja, joiden pohjalta voimme kehittää helsinkiläisiä kouluja. Helsinki remontoi seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 60 koulua ja rakentaa uusiakin kouluja. Niihin tullaan rakentamaan joustavat oppimisympäristöt, jotka tukevat uudenlaista toimintapedagogiikkaa, Ritva Viljanen toteaa.

Digitalisaatio tukee tiedonhallintaa

Koulussa siirrytään tietopainotteisuudesta oppimisen palon ruokkimiseen. Digitalisaatio tukee tiedonhallintaa, kriittistä ajattelua, kokonaisuuksien ymmärtämistä ja yhteisöllistä tiedonrakentamista. Sähköisiä portfolioita ja digitaalista aineistoa käytetään yhä enemmän opetuksessa. Oppilaat voivat verkostoitua yliopistojen, järjestöjen ja yritysten kanssa.

Erilaiset oppimistavat otetaan paremmin huomioon, oppimisympäristöt laajentuvat ulos luokkahuoneista ja koulun ulkopuolella hankittuja taitoja hyödynnetään enemmän. Opintoja voi valita laajemmin myös oman koulun ulkopuolelta.

Tieto- ja viestintäteknologia sisällytetään suunnitelmallisesti osaksi opetusta. Digitalisaatiota hyödynnetään monipuolisesti oppimisen tukena ja opettajia koulutetaan muuttuvaan tietoyhteiskuntaan. Oppilaiden tulevaisuuden taitoja edistetään jatko-opinnot ja työelämän tarpeet huomioiden.  

Tulevaisuuden koulu -raportti (pdf)

JAA