Suoraan sisältöön
Etusivu
A A A
Kuva: Keinutien ala-asteen oppilaita, Rhinoceros Oy

Tulevaisuuden koulu on turvallinen ja toiminnallinen

Tulevaisuuden koulu -verkkoaivoriihessä helsinkiläisiltä vanhemmilta, oppilailta ja opettajilta kysyttiin, millainen on paras mahdollinen koulu vuonna 2020. Kaikille vastaajille yhteisinä teemoina nousivat esille turvallisuus, yksilöllisyys, opettajan ammattitaito, teknologian hyödyntäminen, toiminnallinen ja osallistuva oppiminen sekä monipuoliset oppimisympäristöt.

Turvallisuus tärkeintä kodeille

Vanhemmat pitävät turvallisuutta tärkeimpänä edellytyksenä oppimiselle. Turvallisessa koulussa on yhteiset pelisäännöt, kiusaamiseen puututaan, ja tieto kulkee kodin ja koulun välillä.

Tärkeinä pidetään myös ammattitaitoisia opettajia, osallistuvaa oppimista ja pieniä ryhmiä pienissä kouluissa sekä terveellistä oppimisympäristöä.

Oppilaat arvostavat arkisia asioita

Maistuva kouluruoka, hyvä opettaja ja riittävät yöunet edistävät parhaiten oppimista, arvioivat kyselyyn vastanneet oppilaat. Ruokailusta halutaan rauhallinen hetki. Kouluruokaan pitää saada vaikuttaa.

Oppilaat arvostavat toiminnallista oppimista. Innostava, asiansa osaava opettaja ja riittävät tauot tukevat oppimista. Oppitunneista toivotaan vaihtelevia, ja opetukseen käytännön esimerkkejä. Opettajan tulee osata eläytyä oppilaiden maailmaan ja kohdella heitä arvokkaina yksilöinä.

Hyvää ilmapiiriä tukevat tiukempi puuttuminen häiriköintiin ja pienemmät opetusryhmät. Yhteishengen luominen ja kiusaamiseen puuttuminen on koulun kaikkien aikuisten vastuulla.

Opettajat painottavat yksilöllisyyttä ja teknologian hyödyntämistä

Opettajien mielestä koulutyötä tukee parhaiten turvallinen ja keskusteleva oppimisympäristö. Yksilöllisyys ja teknologian hyödyntäminen on tärkeää oppimisen tukemisessa.

Opettajat toivoivat pienempiä ryhmäkokoja ja riittävästi aikuisia opetusryhmiin, yhteisiä toimintamalleja kiusaamiseen puuttumiseen sekä aikaa keskustelulle ja tunteiden ilmaisun kehittämiselle.

Opettajat halusivat kannustaa oppilaita enemmän ja ottaa paremmin huomioon erilaiset oppimistavat. Opetuksessa pitäisi keskittyä kokonaisvaltaisen tiedon syy- ja seuraussuhteiden omaksumiseen yksityiskohtien sijaan. Ajattelun taitoja ja kyseenalaistamista pitää myös opettaa.  

Verkkoaivoriihessä lähes 4 400 osallistujaa

Suurin osa vastaajista oli peruskoululaisia tai heidän vanhempiaan tai opettajiaan. Aivoriihi on osa Helsingin kaupungin Tulevaisuuden koulu -ohjelmaa, jossa selvitetään, miten kaupungin peruskouluja, lukioita ja ammatillista koulutusta tulee kehittää. Konkreettiset toimenpide-ehdotukset tulevaisuuden koulun rakentamisesta valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä.

Tulevaisuuden koulu –selvitys

JAA