Suoraan sisältöön
Etusivu
A A A
Kuva: Jefunne Gimpel

Peruskoulujen rahoitusperiaatteet uudistetaan

Opetuslautakunta päätti, että Helsingin kaupungin peruskoulujen rahoitusperiaatteet uudistetaan 1. elokuuta 2018 alkaen. Muutos koskee opetuksen ja koulunkäyntiavustajapalveluiden laskennallisia määrärahoja. Uutta nykyiseen tuntikehyskaavaan perustuvaan laskentatapaan verrattuna on se, että resurssit lasketaan jatkossa pääosin euroa/oppilas-periaatteella. Oppilas-, ryhmä- ja koulukohtaiset määrärahat porrastuksineen ovat kaikille kouluille samansuuruisia.

Nykyinen monimutkainen rahoituksen laskentatapa on perustunut yli 20 eri laskentakaavaan ja vuosiviikkotuntimääriin. Uudet laskentaperiaatteet eivät kokonaisuutena lisää tai vähennä suomen- tai ruotsinkielisten peruskoulujen määrärahoja. Siirtymäkaudella 2018–2020 koulukohtaisia muutoksia koulujen budjettikehyksissä tasataan.

Uusi laskentatapa on yksinkertaisempi, ymmärrettävämpi ja läpinäkyvämpi. Se kannustaa kouluja kehittämään toimintatapojaan eivätkä esimerkiksi syntyneet säästöt vähennä koulun seuraavan vuoden budjettia. Uusi järjestelmä kohtelee kouluja tasapuolisemmin ja lisää koulujen toimivaltaa päättää määrärahojensa käytöstä.

Uudistusta on valmisteltu yhteistyössä opetusviraston hallinnon, rehtoreiden ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Uudistuksen toimivuus arvioidaan ja mahdolliset tarkistustarpeet tuodaan lautakunnan päätettäviksi vuoden 2019 lopulla.

Uudistus ei muuta positiivisen diskriminaation periaatteita eikä esimerkiksi vuokrien, tukipalveluiden, aine- ja tarvikemäärärahojen tai muiden harkintaan perustuvien määrärahojen laskentaperiaatteita.

Opetuslautakunnan kokouksen 16.5.2017 päätöstiedote 

Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokouksen 16.5.2017 päätöstiedote


Uutinen on muokattu 16.5. ennakkouutisten 21.4., 25.4. ja 12.5.2017 pohjalle.

JAA