Suoraan sisältöön
Etusivu
A A A
Kuva: Samuli Niinivuo

Helsingissä kaikki koulut ovat nyt Liikkuvia kouluja

Kaikki Helsingin kaupungin suomen- ja ruotsinkieliset peruskoulut ovat nyt Liikkuvia kouluja. Se tarkoittaa, että jokaisessa 117 koulussa on otettu käyttöön uudenlaisia, aktiivista oppimista tukevia toimintatapoja: kouluissa esimerkiksi istutaan vähemmän, oppimisessa käytetään toiminnallisia menetelmiä, välitunneilla liikutaan tai koulumatkoja kuljetaan omin lihasvoimin.

Helsingissä saavutettiin lokakuussa opetus- ja liikuntaviraston yhteiset Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteet.

- Meillä on nyt komeasti 100 prosenttia kouluistamme mukana tässä, kun valtakunnallisesti Liikkuvia kouluja on noin 70 prosenttia. Olemme onnistuneet hyvällä ja määrätietoisella virastojen ja liikuntaseurojen yhteistyöllä. Viihtyisämpiä koulupäiviä ja uutta toimintakulttuuria syntyy tekemällä yhdessä ja ottamalla oppilaat mukaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan, kertoo erityissuunnittelija Leena Palve-Kaunisto opetusvirastosta.

Helsingin Liikkuva koulu -ohjelma käynnistettiin vuonna 2012. Kaupunki sai vuonna 2014 opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Opetushallitukselta Liikkuva koulu -palkinnon. Se myönnettiin tunnustuksena toiminnasta, jolla rohkeasti ja pitkäjänteisesti on muutettu koulupäivän rutiineja liikunnallisemmiksi.

Yhteistyötä, koulutusta ja olosuhteiden parantamista

Liikkuva koulu -toiminnassa yksi tärkeä osa on ollut liikuntaviraston tuottama matalan kynnyksen EasySport-liikuntatoiminta eri puolilla kaupunkia.

- EasySportia on kehitetty yhdessä koulujen ja liikuntaseurojen kanssa. Lisäksi FC Kontuun palkattiin liikunnanohjaajia, jotka ovat olleet tukemassa opettajia ja edistämässä toimintakulttuurin muutosta koulujen arjessa, kertoo liikunnansuunnittelija Tytti Soini liikuntavirastosta.

Helsingissä on kehitetty oma kolmiportainen Liikkuva koulu -malli, jonka avulla koulut ovat itse voineet valita omat tavoitteensa.
1. tasolla fyysistä aktiivisuutta lisätään välitunteihin.
2. tasolla fyysistä aktiivisuutta edistetään myös ennen ja jälkeen koulupäivän.
3. tasolla fyysistä aktiivisuutta lisätään edellisten lisäksi myös oppitunneilla.

Kuluvana lukuvuonna Helsingissä järjestetään opettajille Liikkuva koulu -täydennyskoulutusta ja kouluihin on ideoitu yhdessä oppilaiden kanssa uusia toiminnallisen oppimisen tiloja.

Helsingin Liikkuva koulu -toimintaa esitellään 1.–2.11. Oppimisen Fiesta -koulutustapahtumassa ja 3.11. RuutiExpossa kaupungintalolla.

Välituntilainaamosta liikuntavälineitä

Ruoholahden ala-asteen koulussa liikutaan läpi koulupäivän. Pitkän, puolen tunnin mittaisen välitunnin aikana puretaan aamupäivän aikana kertynyttä energiaa liikkumalla. Neljäsluokkalaiset pyörittävät välituntilainaamoa, josta oppilaat saavat välitunnin ajaksi käyttöönsä esimerkiksi koripalloja ja hulavanteita.

- Välineet kannustavat oppilaita osallistumaan, leikkimään ja sopimaan pelien säännöistä. Tällä hetkellä meillä kuudesluokkalaiset suunnittelevat koko koulun yhteistä futsal-ottelua, kertoo Liikkuva koulu -vastuuopettaja Paavo Laitinen. Tärkeä yhteistyökumppani on ollut koulun vanhempainyhdistys. Sen tuella koulu on voinut muun muassa hankkia liikuntavälineitä välituntilainaamoon.

Lisätiedot
Video Pukinmäenkaaren peruskoulun teqball-pöydästä, jonka avulla voi harrastaa viittä erilaista lajia
Liikkuva koulu -ohjelman verkkosivut

JAA