Käpylän peruskoulussa oppilas liikuttaa oppilasta

31.03.2017 12:28

Käpylän peruskoulun liikunnan ja terveystiedon opettaja Linnea Remes kuuluttaa opettajainhuoneesta luokkiin:
– Liikuntatiimiläiset, kokoonnutaan välitunnin alkaessa aulaan.

Paikalle saapuu noin 20 7. - 9. luokkien oppilasta, Remes kutsuu heidät istumaan ympyrään.
– Voitaisiin tässä keväällä järjestää vielä muutama kiva tapahtuma. Mikä teistä olisi hauskaa? Kaikki voi kääntyä kaverin puoleen ja ideoida, muistakaa perustella miten ja miksi!

Viiden minuutin puheenporinan jälkeen oppilailta alkaa putoilla ehdotuksia. Kukin pienporukka kerrallaan kertoo, muut kuuntelevat. 8-luokkalaiset ehdottavat koristurnausta, 7-luokkalaiset miniolympialaisia ja jätepussihyppelyä. Esiin nousee myös koko yläkoulun yhteinen vesisota. Edellisvuotista tapahtumaa halutaan kehittää ottamalla mukaan pallojen lisäksi ämpäreitä ja vesipyssyjä sekä selkeyttämällä sääntöjä kaikille sopiviksi.

Remeksellä on lisäksi kaksi lippua liikuntapuistoon, joiden reilusta jakamisesta neuvotellaan yhdessä. Annettaisiinko ne vuoden tsemppareille, vai pitäisikö aloittaa ”omin lihasvoimin kouluun” -haaste?

Käpylän peruskoulu on ollut mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu -ohjelmassa syksystä 2014. Ohjelma lähti käyntiin Helsingin peruskouluissa syksyllä 2012 viiden koulun voimin. Liikkuvan koulun tavoitteena on liikkuvan elämäntavan tuominen osaksi oppilaiden arkea. Toimintaan aktivoidaan kaikki, erityisen huomion kohteena ovat oppilaat joilla ei muuten ole erityisiä liikuntaharrastuksia. Syrjäytymisen ehkäisy passiivisuuden purun ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisen kautta ovat ohjelman tavoitteita.

Kaikille sopivaa ja hauskaa toimintaa

Käpylän peruskoulussa on myös useampi erityisluokka, ja koulussa ollaan järjestämässä oma Paralympia-koulupäivä. Ensimmäisellä kerralla mukana on auttamassa Suomen Paralympiakomitean väkeä, mutta Käpylän peruskoulun omat kahdeksasluokkalaiset otetaan mukaan järjestämiseen. Ajatuksena on, että näin osaaminen jää koululle jotta Paralympiapäivä voidaan jatkossa vetää läpi koulun omin voimin. Liikkuva koulu limittyy osaksi koulun erilaisuus- ja suvaitsevaisuuskasvatusta.

Liikkuva koulu on koko koulun asia, ei vain liikunnanopettajien. Käpylän peruskoulussa esimerkiksi teknisen työn tunneilla tehdään itse pingismailoja ja muuta välineistöä oppilaiden käyttöön, ja myös opettajainkokouksia ja vanhempainiltoja on muutettu toiminnallisiksi. Paras esimerkki liikuntaan motivoimisesta on kuitenkin oppilaalta toiselle leviävä toiminta. Linnea Remes kertoo Käpylän peruskoulun käytännöistä.

– Yläkoululaisten ja alakoululaisten välinen toiminta on hirveän kivaa. Seiskat käyvät vetämässä pikkukoululaisille liikuntavälitunteja ja viitosluokkalaiset taas pyörittävät liikuntavälinevarastoa. Olemme perustaneet kirjastotyyppisen lainaamon ala-aulaan, josta voi hakea välineitä ruokatunnin yhteydessä olevaan pidemmälle liikuntavälitunnille. 

Tärkeintä on tehdä liikkumisesta helppoa ja hauskaa: pidetään salien ovet auki, annetaan välineitä ulkotoimintaan ja annetaan oppilaiden itse sekä ideoida että pyörittää tapahtumia. Oppilaskunnan ns. ruutiraha käytetään tänä vuonna jättipomppupatjaan, jotta yhä useampi saadaan houkuteltua liikuntavälitunneille.Tällaiset keinot ovat hyviä monenlaisten liikkujien motivointiin.

Käpylän peruskoulussa liikunnallisuus on huomioitu myös alkuopetuksen iltapäivätoiminnassa, joka on liikuntapainotteista. Ohjelman tavoitteena on tuottaa koko koulupolun läpäisevä hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden malli. Tähän tähtää ohjelman laajeneminen osaksi toisen asteen oppilaitosten opetussuunnitelmaa syksystä 2017 alkaen. Linnea Remes kertoo välineistä, joilla vanhemmatkin oppilaat saadaan mukaan:

– Osallisuus ja yhteisöllisyys ovat avain onnistuneeseen toimintaan. Meillä oppilaat ovat omaehtoisesti suunnitelleet ja toteuttaneet liikuntatapahtumia ja järjestäneet mm. lasketteluretken ja ystävänpäivätanssit. Liikkaritiimissä on joka vuosikurssilta aktiiveja, ja nämä vetävät mukaan myös niitä jotka eivät muuten olisi kovin aktiivisia. Oppilaat tietävät parhaiten mikä omia ikätovereita kiinnostaa.

Kuvassa Käpylän peruskoulun liikunnan ja terveystiedon opettaja Linnea Remes.

Teksti: Iina Esko
Kuvat: Linnea Remes ja Iina Esko

JAA