Kuva: Sigita Zalyte

Opetusvirasto käynnistää jatkotoimet laitehankintojen epäselvyyksien vuoksi

07.03.2017 14:11

Opetusvirasto käynnistää työsopimuslain mukaisen työnjohdollisen prosessin liittyen laitehankintojen epäselvyyksiin opetusvirastossa. Opetusviraston selvityksissä ja tietotekniikkalaitteiden inventoinnissa on käynyt ilmi, että joillakin työntekijöillä on ollut käytössään työn tekemiseen liittymättömiä laitteita.

Työnantaja jatkaa tilanteen selvittämistä ja kuulee asianosaisia. Tässä vaiheessa epäselvyydet koskevat kymmentä opetusviraston työntekijää. Mahdollisia seuraamuksia voivat olla työnjohdollinen keskustelu, suullinen huomautus, kirjallinen varoitus tai ääritapauksessa irtisanominen sen jälkeen, kun henkilöä on ensin kuultu.

Entistä tietohallintopäällikköä Hannu Suoniemeä kuullaan myös

Entinen tietohallintopäällikkö Hannu Suoniemi siirtyi keväällä 2016 opetusviraston turvallisuuspäälliköksi. On syytä epäillä, että hän on rikkonut vakavalla tavalla palvelussuhteeseensa liittyviä velvoitteita, eikä hän ole hoitanut tehtäviään asianmukaisesti. Suoniemi ei ole tällä hetkellä töissä. Opetusvirasto kuulee turvallisuuspäällikköä ja päättää, millaisiin kurinpitotoimiin hänen kohdallaan ryhdytään.

Opetusvirasto haluaa varmistaa tietohallinnon toiminnan

Opetusviraston tietohallintoon palkataan lisäapua, jotta viraston ja koulujen toiminta voidaan taata. Opetusviraston turvallisuuspäällikön tehtävä hoidetaan sijaisjärjestelyin ja apua saadaan myös kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksiköstä.

- Varmistamme koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien turvallisuuden tässä haastavassa tilanteessa, painottaa opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen.

Opetusvirastossa tilanne otetaan erittäin vakavasti ja tietotekniikan hankintakäytäntöihin on Pohjolaisen mukaan jo puututtu viraston sisällä.

- On ikävää, että meneillään oleva rikostutkinta ja vanhan toimintakulttuurin pohjalta syntyneet epäterveet käytännöt mustaavat nyt koko viraston mainetta. Opetusvirastossa tehdään paljon hyvää työtä, ja luotamme henkilöstöömme edelleen. Jatkamme tietohallinnon uudistamista ja toimintakulttuurin kehittämistä mahdollisimman avoimeksi, läpinäkyväksi ja asiakaslähtöiseksi.

JAA